Tiếp tục có doanh nghiệp đàm phán thành công gia hạn thời gian thanh toán trái phiếu

https://thanhnien.vn/tiep-tuc-co-doanh-nghiep-dam-phan-thanh-cong-gia-han-thoi-gian-thanh-toan-trai-phieu-18523032609125548.htm
26/03/2023 11:06 GMT+7

Một số doanh nghiệp đàm phán với trái chủ thành công gia hạn thời gian thanh toán trái phiếu.

Công ty CP Hưng Thịnh Icons (thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh) vừa công bố thông tin nghị quyết sau khi lấy ý kiến của các trái chủ sở hữu mã trái phiếu HTNBH2122002 với việc gia hạn kéo dài thêm 1 năm so với thời hạn cũ.

Cụ thể, lô trái phiếu HTNBH2122002 được Hưng Thịnh Icons phát hành ngày 31.12.2021, kỳ hạn 12 tháng, tổng giá trị theo mệnh giá phát hành là 300 tỉ đồng. Trái phiếu đã đáo hạn ngày 31.12.2022, theo kế hoạch công ty sẽ tất toán lãi, gốc vào ngày 3.1.2023. Tuy nhiên, công ty chỉ thanh toán được 98 tỉ đồng, bao gồm 90 tỉ đồng dư nợ gốc và hơn 8 tỉ đồng tiền lãi. Các trái chủ đã chấp thuận phương án thanh toán tiền gốc trái phiếu còn lại (210 tỉ đồng) gồm nhiều đợt vào ngày 25 hàng tháng, đợt thanh toán đầu tiên là ngày 25.3.2023. So với thời điểm đáo hạn cũ thì lô trái phiếu này được gia hạn thêm 1 năm. Riêng lãi suất cho số tiền chưa thanh toán vẫn được áp dụng 17,75%/năm như nghị quyết người sở hữu trái phiếu ngày 12.1.2023.

Tiếp tục có doanh nghiệp đàm phán thành công gia hạn thời gian thanh toán trái phiếu - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp đàm phán thành công gia hạn thanh toán trái phiếu

NGỌC THẮNG

Trước đó, Công ty Hưng Thịnh Land (cũng thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh) cũng được trái chủ đồng ý gia hạn thêm thời gian 6-7 tháng để thanh toán cho 2 lô trái phiếu có tổng giá trị 900 tỉ đồng.

Tương tự, Công ty CP Tập đoàn Tiến Phước (TPG) cũng công bố nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu đã thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn thêm 2 năm cho 2 lô trái phiếu. Cụ thể, lô GTPCH2123001 sẽ đáo hạn vào ngày 25.3.2025 thay vì ngày 25.3.2023 và lô GTPCH2123002 sẽ đáo hạn vào ngày 6.4.2025 thay vì ngày 6.4.2023.

Hội nghị cũng thông qua việc thay đổi một số nội dung liên quan đến thu hồi trái phiếu trước hạn. Cụ thể, trong trường hợp Tiến Phước chỉ thu hồi trước hạn một phần trái phiếu nhưng số lượng trái phiếu được trái chủ đăng ký chuyển lại vượt quá số lượng trái phiếu thu hồi thì doanh nghiệp có toàn quyền quyết định việc thu hồi trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu được đăng ký chuyển lại đó. Hoặc doanh nghiệp sẽ ưu tiên thu hồi trước hạn số trái phiếu theo thứ tự thời gian đăng ký chuyển lại của người sở hữu theo danh sách do đại lý lập…

Hai lô trái phiếu này có tổng trị giá 500 tỉ đồng được phát hành trong tháng 3.2021 và tháng 4.2023 đều có kỳ hạn 2 năm. Trái phiếu được đảm bảo bằng 20 triệu cổ phần của công ty thuộc sở hữu của các cổ đông cùng với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại hai căn biệt thự.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: