CXN_032523_17 225_Hết tiền, công ty xây dựng tạm ngừng kinh doanh một năm. Kính thưa quý đồ ng bào, Tình hình DN hiện nay là rất thê thảm, Cty Licogi này khó khăn từ hồi 2019. Khi 1 cty là th ầu hay tổng thầu mà công nợ quá nhiều thì phải phá sản và đóng cửa vì ko nhà cung ứng VLXD nào để tăng thêm công nợ. Cty phải giải quyết công nợ trc đó rồi mới mở tài khoản mới. C ỏn những nhà cung ứng khác thì họ nghe đến khó khăn của cty thầu XD này thì họ sẽ bán hàng (hằng tỷ đồng hay hơn) đều là COD (cash on delivery, khi giao hàng là phải trả tiền mặt) trg khi c hính cty nợ như chúa chổm thì lấy đâu tiền mặt mà ứng cho vật tư. Nhà thầu chỉ xây lắp x ong phần nào, nghiệm thu phần đó theo tiến độ, rồi cuối tháng mới gửi hóa đơn cho chủ đầu tư và chủ đầu tư có thời hạn 30 ngày �

xx

CXN_032523_17 225_Hết tiền, công ty xây dựng tạm ngừng kinh doanh một năm. Kính thưa quý đồng bào, Tình hình DN hiện nay là rất thê thảm, Cty Licogi này khó khăn từ hồi 2019. Khi 1 cty là thầu hay tổng thầu mà công nợ quá nhiều thì phải phá sản và đóng cửa vì ko nhà cung ứng VLXD nào để tăng thêm công nợ. Cty phải giải quyết công nợ trc đó rồi mới mở tài khoản mới. Cỏn những nhà cung ứng khác thì họ nghe đến khó khăn của cty thầu XD này thì họ sẽ bán hàng (hằng tỷ đồng hay hơn) đều là COD (cash on delivery, khi giao hàng là phải trả tiền mặt) trg khi chính cty nợ như chúa chổm thì lấy đâu tiền mặt mà ứng cho vật tư. Nhà thầu chỉ xây lắp xong phần nào, nghiệm thu phần đó theo tiến độ, rồi cuối tháng mới gửi hóa đơn cho chủ đầu tư và chủ đầu tư có thời hạn 30 ngày để thanh toán hóa đơn tiến độ này. Vậy thì trách nhiệm là về PMC bất tài, thiếu hiểu biết nên sự tình nó đi đến như ngày nay. ĐCS càng sớm lột chức TT của PMC thì mới có hy vọng có ng mới giải quyết từ từ những khó khăn của DN và ng dân. {xx Mời bấm vào link dưới điều 467 để đọc bài cũ 17 224 ngày 25.3.23xx467 Đã có doanh nghiệp đàm phán giãn được thời gian thanh toán trái phiếu. Vương Đình Huệ tạo 1 trái bom tấn gọi là TPDN vì thằng này bật đèn xanh cho phát hành 2 tr tỷ. Phạm Minh Chính năm nay tạo trái bom ngàn tấn gọi là giản nợ TPDN. làm sao một ng có đầu óc bình thường lại có thể nghĩ rằng DN bđs Hưng Thịnh có thể có doanh thu 900 tỷ trong vòng 6 tháng để thực hiện cam kết trả gốc lẫn lãi trái phiếu dc giãn nợ 6 và 7 tháng ????????{xx Mời bấm vào link dưới điều 466 để đọc bài cũ 17 223 ngày 25.3.23 xx 466 Không còn ăn nên làm ra, ngâm vốn cả trăm, nghìn tỷ, nhiều khách sạn ở Đà Nẵng đang phải âm thầm rao bán; trong đó có các khách sạn 4-5 sao giá gần nghìn tỷ đồng. Những người chủ Khách sạn này có cái nhìn rất thức thời, họ đều biết rằng trong thời kỳ suy thoái hay suy trầm, tài sản sản sinh thu nhập (khách sạn, cửa hàng cho thuê, văn phòng cho thuê v.v..) sẽ mất giá khủng khiếp vì thu nhập sút giảm do ng thuê đòi hạ giá thuê, thậm chí trả mặt bằng nhưng vẫn khó tìm dc ng thuê vì làm ăn bị suy thoái thì ai ngu dại gì mở DN để thuê mặt bằng. Nguyên tắc định giá tài sản có thu nhập là giá tài sản sẽ bằng 15 hay 20 năm lợi nhuận ròng của tài sản đó ngay tại lúc định giá. Và vì chủ nhân tài sản này biết rằng nếu VN suy trầm 5 hay 10 năm đến 2028 hay 2033 thì trg khoảng thời gian này, họ bán tài sản này sẽ rất thấp. Giờ này bán thì tài sản này sẽ định giá theo thu nhập 2022, 2021 v.v.. thì khi bán thu về nhiều hơn. Ở Úc, có nhũng cao ốc văn phòng, giá trị khi bán trg thời điểm suy thoái 1981 chỉ còn 10% giá bình thường và nếu chủ nhân bán vì khánh kiệt, tòa phá sãn thì còn thấp hơn nữa. CXN_032523_17 223 }.}. Trân Trọng Kính Chào Quý đồng bào CP HCS CXN Melbourne:

Hết tiền, công ty xây dựng tạm ngừng kinh doanh một nămxx
Châu Xuân Nguyễn
xx

https://zingnews.vn/het-tien-cong-ty-xay-dung-tam-ngung-kinh-doanh-mot-nam-post1414291.html
xx

Hết tiền, công ty xây dựng tạm ngừng kinh doanh một năm

xx
Mời đọc bài cũ 17 224 ngày 25.3.23

xx
CXN_032523_17 224_Đã có doanh nghiệp đàm phán giãn được thời gian thanh toán trái phiếu.Kính thưa quý đồng bào, Vương Đình Huệ tạo 1 trái bom tấn gọi là TPDN vì thằng này bật đèn xanh cho phát hành 2 tr tỷ. Phạm Minh Chính năm nay tạo trái bom ngàn tấn gọi là giản nợ TPDN. làm sao một ng có đầu óc bình thường lại có thể nghĩ rằng DN bđs Hưng Thịnh có thể có doanh thu 900 tỷ trong vòng 6 tháng để thực hiện cam kết trả gốc lẫn lãi trái phiếu dc giãn nợ 6 và 7 tháng ????????{xx Mời bấm vào link dưới điều 466 để đọc bài cũ 17 223 ngày 25.3.23 xx 466 Không còn ăn nên làm ra, ngâm vốn cả trăm, nghìn tỷ, nhiều khách sạn ở Đà Nẵng đang phải âm thầm rao bán; trong đó có các khách sạn 4-5 sao giá gần nghìn tỷ đồng. Những người chủ Khách sạn này có cái nhìn rất thức thời, họ đều biết rằng trong thời kỳ suy thoái hay suy trầm, tài sản sản sinh thu nhập (khách sạn, cửa hàng cho thuê, văn phòng cho thuê v.v..) sẽ mất giá khủng khiếp vì thu nhập sút giảm do ng thuê đòi hạ giá thuê, thậm chí trả mặt bằng nhưng vẫn khó tìm dc ng thuê vì làm ăn bị suy thoái thì ai ngu dại gì mở DN để thuê mặt bằng. Nguyên tắc định giá tài sản có thu nhập là giá tài sản sẽ bằng 15 hay 20 năm lợi nhuận ròng của tài sản đó ngay tại lúc định giá. Và vì chủ nhân tài sản này biết rằng nếu VN suy trầm 5 hay 10 năm đến 2028 hay 2033 thì trg khoảng thời gian này, họ bán tài sản này sẽ rất thấp. Giờ này bán thì tài sản này sẽ định giá theo thu nhập 2022, 2021 v.v.. thì khi bán thu về nhiều hơn. Ở Úc, có nhũng cao ốc văn phòng, giá trị khi bán trg thời điểm suy thoái 1981 chỉ còn 10% giá bình thường và nếu chủ nhân bán vì khánh kiệt, tòa phá sãn thì còn thấp hơn nữa. CXN_032523_17 223 }. Trân Trọng Kính Chào Quý đồng bào CP HCS CXNMelbourne:Đã có doanh nghiệp đàm phán giãn được thời gian thanh toán trái phiếu

xx
Châu Xuân Nguyễn
xx

Mời bấm vào link dưới điều 466 để đọc bài cũ 17 223 ngày 25.3.23
xx
466 Không còn ăn nên làm ra, ngâm vốn cả trăm, nghìn tỷ, nhiều khách sạn ở Đà Nẵng đang phải âm thầm rao bán; trong đó có các khách sạn 4-5 sao giá gần nghìn tỷ đồng. Những người chủ Khách sạn này có cái nhìn rất thức thời, họ đều biết rằng trong thời kỳ suy thoái hay suy trầm, tài sản sản sinh thu nhập (khách sạn, cửa hàng cho thuê, văn phòng cho thuê v.v..) sẽ mất giá khủng khiếp vì thu nhập sút giảm do ng thuê đòi hạ giá thuê, thậm chí trả mặt bằng nhưng vẫn khó tìm dc ng thuê vì làm ăn bị suy thoái thì ai ngu dại gì mở DN để thuê mặt bằng. Nguyên tắc định giá tài sản có thu nhập là giá tài sản sẽ bằng 15 hay 20 năm lợi nhuận ròng của tài sản đó ngay tại lúc định giá. Và vì chủ nhân tài sản này biết rằng nếu VN suy trầm 5 hay 10 năm đến 2028 hay 2033 thì trg khoảng thời gian này, họ bán tài sản này sẽ rất thấp. Giờ này bán thì tài sản này sẽ định giá theo thu nhập 2022, 2021 v.v.. thì khi bán thu về nhiều hơn. Ở Úc, có nhũng cao ốc văn phòng, giá trị khi bán trg thời điểm suy thoái 1981 chỉ còn 10% giá bình thường và nếu chủ nhân bán vì khánh kiệt, tòa phá sãn thì còn thấp hơn nữa. CXN_032523_17 223 {xx Mời bấm vào link dưới điều 465 để đọc bài cũ 17 222 ngày 25.3.23 xx 465 Doanh nghiệp đồng loạt kêu khó đầu vào lẫn đầu ra. CP HCS CXN nghiên cứu chuyên sâu vào KT VN hơn 14 năm nay với 17 ngàn bài viết dài về KTVM cùng hơn 1 ngàn bài viết ngắn thì chưa bao giờ CXN nhìn thấy 1 thằng thủ tướng bất tài ng.u xuẩn lại nắm quyền trong 1 tình cảnh rất cấp bách gian nguy của KTVM VNam, đó là thằng não lợn Phạm minh Chính. Tình hình hôm nay là ngày càng bo đát thêm. BCP, BBT, BCH UVTW nên tìm người thay thế thắng PMC ngay bây giờ vì TT mới cần nhậm chức, tuyên thệ, nắm tình hình chí ít 1 năm rồi mới suy nghĩ ra phương pháp tháo gỡ những hậu quả mà thằng PMC này gây ra (giảm lãi suất HC và nâng room tháng 12.22, hạ lãi suất 1 lần nữa 2 tháng trước đây, giờ lãi suất tăng trở lại) và sau đó tầm 1 năm nữa mới nghĩ ra cách chống chọi với cơn suy trầm 5 tới 10 năm tới tức là cho đến khi 2028 hay 2033. CXN_032523_17 222}

xx

https://thanhnien.vn/da-co-doanh-nghiep-dam-phan-gian-duoc-thoi-gian-thanh-toan-trai-phieu-185230322093432043.htm
22/03/2023 10:11 GMT+7

Đã có doanh nghiệp đàm phán giãn được thời gian thanh toán trái phiếu

xx
Mời đọc bài cũ 17 223 ngày 25.3.23

xx
CXN_032523_17 223_Không còn ăn nên làm ra, ngâm vốn cả trăm, nghìn tỷ, nhiều khách sạn ở Đà Nẵng đang phải âm thầm rao bán; trong đó có các khách sạn 4-5 sao giá gần nghìn tỷ đồng.Kính thưa quý đồng bào, Những người chủ Khách sạn này có cái nhìn rất thức thời, họ đều biết rằng trong thời kỳ suy thoái hay suy trầm, tài sản sản sinh thu nhập (khách sạn, cửa hàng cho thuê, văn phòng cho thuê v.v..) sẽ mất giá khủng khiếp vì thu nhập sút giảm do ng thuê đòi hạ giá thuê, thậm chí trả mặt bằng nhưng vẫn khó tìm dc ng thuê vì làm ăn bị suy thoái thì ai ngu dại gì mở DN để thuê mặt bằng. Nguyên tắc định giá tài sản có thu nhập là giá tài sản sẽ bằng 15 hay 20 năm lợi nhuận ròng của tài sản đó ngay tại lúc định giá. Và vì chủ nhân tài sản này biết rằng nếu VN suy trầm 5 hay 10 năm đến 2028 hay 2033 thì trg khoảng thời gian này, họ bán tài sản này sẽ rất thấp. Giờ này bán thì tài sản này sẽ định giá theo thu nhập 2022, 2021 v.v.. thì khi bán thu về nhiều hơn. Ở Úc, có nhũng cao ốc văn phòng, giá trị khi bán trg thời điểm suy thoái 1981 chỉ còn 10% giá bình thường và nếu chủ nhân bán vì khánh kiệt, tòa phá sãn thì còn thấp hơn nữa. {xx Mời bấm vào link dưới điều 465 để đọc bài cũ 17 222 ngày 25.3.23 xx 465 Doanh nghiệp đồng loạt kêu khó đầu vào lẫn đầu ra. CP HCS CXN nghiên cứu chuyên sâu vào KT VN hơn 14 năm nay với 17 ngàn bài viết dài về KTVM cùng hơn 1 ngàn bài viết ngắn thì chưa bao giờ CXN nhìn thấy 1 thằng thủ tướng bất tài ng.u xuẩn lại nắm quyền trong 1 tình cảnh rất cấp bách gian nguy của KTVM VNam, đó là thằng não lợn Phạm minh Chính. Tình hình hôm nay là ngày càng bo đát thêm. BCP, BBT, BCH UVTW nên tìm người thay thế thắng PMC ngay bây giờ vì TT mới cần nhậm chức, tuyên thệ, nắm tình hình chí ít 1 năm rồi mới suy nghĩ ra phương pháp tháo gỡ những hậu quả mà thằng PMC này gây ra (giảm lãi suất HC và nâng room tháng 12.22, hạ lãi suất 1 lần nữa 2 tháng trước đây, giờ lãi suất tăng trở lại) và sau đó tầm 1 năm nữa mới nghĩ ra cách chống chọi với cơn suy trầm 5 tới 10 năm tới tức là cho đến khi 2028 hay 2033. CXN_032523_17 222}. Trân Trọng Kính Chào Quý đồng bào CP HCS CXNMelbourne:Không còn ăn nên làm ra, ngâm vốn cả trăm, nghìn tỷ, nhiều khách sạn ở Đà Nẵng đang phải âm thầm rao bán; trong đó có các khách sạn 4-5 sao giá gần nghìn tỷ đồng.
xx
Châu Xuân Nguyễn
xx

Mời bấm vào link dưới điều 465 để đọc bài cũ 17 222 ngày 25.3.23
xx
465 Doanh nghiệp đồng loạt kêu khó đầu vào lẫn đầu ra. CP HCS CXN nghiên cứu chuyên sâu vào KT VN hơn 14 năm nay với 17 ngàn bài viết dài về KTVM cùng hơn 1 ngàn bài viết ngắn thì chưa bao giờ CXN nhìn thấy 1 thằng thủ tướng bất tài ng.u xuẩn lại nắm quyền trong 1 tình cảnh rất cấp bách gian nguy của KTVM VNam, đó là thằng não lợn Phạm minh Chính. Tình hình hôm nay là ngày càng bo đát thêm. BCP, BBT, BCH UVTW nên tìm người thay thế thắng PMC ngay bây giờ vì TT mới cần nhậm chức, tuyên thệ, nắm tình hình chí ít 1 năm rồi mới suy nghĩ ra phương pháp tháo gỡ những hậu quả mà thằng PMC này gây ra (giảm lãi suất HC và nâng room tháng 12.22, hạ lãi suất 1 lần nữa 2 tháng trước đây, giờ lãi suất tăng trở lại) và sau đó tầm 1 năm nữa mới nghĩ ra cách chống chọi với cơn suy trầm 5 tới 10 năm tới tức là cho đến khi 2028 hay 2033. CXN_032523_17 222 {xx Mời đọc bài cũ 17 217 ngày 1924.3.23 xx 462 Đất vườn, đất nông nghiệp giảm nửa giá, khách mua dửng dưng. Tình hình KTVM của VN ngày càng tồi tệ và trách nhiệm giải quyết rơi vào tay một TT (PMC) ko có một tí hiểu biết gì về KTVM (vậy mà ĐCS VN đưa thằng này lên làm TT thì thật là hay, ko một ai có ý ngăn cản, giờ thì cả một đảng ngồi đó chịu trận và kéo theo 100 tr ng dân phải hứng chịu cảnh khổ này. Từ sau khi Covid hết ngày 31.10.21 là 1 năm rưởi nay, PMC chỉ loay hoay hô khẩu hiệu, chỉ đạo bậy bạ tùm lum và gần đây, tháng 3 này lại chỉ đạo tung tin mặt bằng LS giảm để ng dân nướng tiền vào TPDN, bđs, ttck. Nhưng ng dân bây giờ hiểu biết còn nhiều hơn thằng vừa ng.u vừa d.ốt về KTVM như Phạm Minh Chính. Fed lại tăng lãi suất cho tới khi LP bên Mỹ còn 2% thì độ tăng LS còn dài dài, tạo nên áp lực cho NHNN phải nâng lãi suất lên để làm rào cản ngoại tệ rời VN và phải phá giá tiền vnd (nâng tỷ giá) để khỏi phải bán dự trữ ngoại hối nhằm mục đích khỏi tung dự trữ usd để bình ổn tỷ giá. CXN_031923_17 217}

xx
Mời đọc bài cũ 17 222 ngày 25.3.23

xx
CXN_032523_17 222_Doanh nghiệp đồng loạt kêu khó đầu vào lẫn đầu ra.Kính thưa quý đồng bào, CP HCS CXN nghiên cứu chuyên sâu vào KT VN hơn 14 năm nay với 17 ngàn bài viết dài về KTVM cùng hơn 1 ngàn bài viết ngắn thì chưa bao giờ CXN nhìn thấy 1 thằng thủ tướng bất tài ng.u xuẩn lại nắm quyền trong 1 tình cảnh rất cấp bách gian nguy của KTVM VNam, đó là thằng não lợn Phạm minh Chính. Tình hình hôm nay là ngày càng bo đát thêm. BCP, BBT, BCH UVTW nên tìm người thay thế thắng PMC ngay bây giờ vì TT mới cần nhậm chức, tuyên thệ, nắm tình hình chí ít 1 năm rồi mới suy nghĩ ra phương pháp tháo gỡ những hậu quả mà thằng PMC này gây ra (giảm lãi suất HC và nâng room tháng 12.22, hạ lãi suất 1 lần nữa 2 tháng trước đây, giờ lãi suất tăng trở lại) và sau đó tầm 1 năm nữa mới nghĩ ra cách chống chọi với cơn suy trầm 5 tới 10 năm tới tức là cho đến khi 2028 hay 2033. {xx Mời đọc bài cũ 17 217 ngày 1924.3.23 xx 462 Đất vườn, đất nông nghiệp giảm nửa giá, khách mua dửng dưng. Tình hình KTVM của VN ngày càng tồi tệ và trách nhiệm giải quyết rơi vào tay một TT (PMC) ko có một tí hiểu biết gì về KTVM (vậy mà ĐCS VN đưa thằng này lên làm TT thì thật là hay, ko một ai có ý ngăn cản, giờ thì cả một đảng ngồi đó chịu trận và kéo theo 100 tr ng dân phải hứng chịu cảnh khổ này. Từ sau khi Covid hết ngày 31.10.21 là 1 năm rưởi nay, PMC chỉ loay hoay hô khẩu hiệu, chỉ đạo bậy bạ tùm lum và gần đây, tháng 3 này lại chỉ đạo tung tin mặt bằng LS giảm để ng dân nướng tiền vào TPDN, bđs, ttck. Nhưng ng dân bây giờ hiểu biết còn nhiều hơn thằng vừa ng.u vừa d.ốt về KTVM như Phạm Minh Chính. Fed lại tăng lãi suất cho tới khi LP bên Mỹ còn 2% thì độ tăng LS còn dài dài, tạo nên áp lực cho NHNN phải nâng lãi suất lên để làm rào cản ngoại tệ rời VN và phải phá giá tiền vnd (nâng tỷ giá) để khỏi phải bán dự trữ ngoại hối nhằm mục đích khỏi tung dự trữ usd để bình ổn tỷ giá. CXN_031923_17 217}. Trân Trọng Kính Chào Quý đồng bào CP HCS CXNMelbourne:Doanh nghiệp đồng loạt kêu khó đầu vào lẫn đầu ra
xx
Châu Xuân Nguyễn
xx
Mời đọc bài cũ 17 217 ngày 1924.3.23
xx

462 Đất vườn, đất nông nghiệp giảm nửa giá, khách mua dửng dưng. Tình hình KTVM của VN ngày càng tồi tệ và trách nhiệm giải quyết rơi vào tay một TT (PMC) ko có một tí hiểu biết gì về KTVM (vậy mà ĐCS VN đưa thằng này lên làm TT thì thật là hay, ko một ai có ý ngăn cản, giờ thì cả một đảng ngồi đó chịu trận và kéo theo 100 tr ng dân phải hứng chịu cảnh khổ này. Từ sau khi Covid hết ngày 31.10.21 là 1 năm rưởi nay, PMC chỉ loay hoay hô khẩu hiệu, chỉ đạo bậy bạ tùm lum và gần đây, tháng 3 này lại chỉ đạo tung tin mặt bằng LS giảm để ng dân nướng tiền vào TPDN, bđs, ttck. Nhưng ng dân bây giờ hiểu biết còn nhiều hơn thằng vừa ng.u vừa d.ốt về KTVM như Phạm Minh Chính. Fed lại tăng lãi suất cho tới khi LP bên Mỹ còn 2% thì độ tăng LS còn dài dài, tạo nên áp lực cho NHNN phải nâng lãi suất lên để làm rào cản ngoại tệ rời VN và phải phá giá tiền vnd (nâng tỷ giá) để khỏi phải bán dự trữ ngoại hối nhằm mục đích khỏi tung dự trữ usd để bình ổn tỷ giá. CXN_031923_17 217 {xx Mời bấm vào link dưới điều 461 để đọc bài cũ 17 210 ngày 17.3. xx 453 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận vay vốn. Tình hình KT thê thảm như thế này chỉ có xảy ra dưới thời một thằng ng.u xuẩ.n nhất dc Lú giới thiệu làm Thủ Tướng mà thôi PMC. Các UVTW bầu cho thằng này bây giờ có thấy lương tâm cắn rứt hay ko ??? Chắc là không vì người CS ko có lương tâm thì làm sao cắn rứt dc. Trg 5 hay 10 năm tới với độ chậm của suy trầm của VN thì tình hình càng tệ hơn nữa. UVTW chỉ còn 1 cách chuộc tội với nhân dân VN là tìm cách truất phế thằng Phạm Minh Chính này nhanh nhất có thể. CXN_ 031723_17210} {xx Mời bấm vào link dưới điều 461 để đọc bài cũ 17 217 ngày 19.323 xx 461 Thị trường bất động sản khó khăn như hiện nay là hệ quả của giai đoạn “thổi giá”?. Mời đọc bài của TS Cầu Lông hạng nặng với não lơn chuyên đi ăn cắp ý của CP HCS CXN nhưng lại ko ăn cắp đúng. Thằng này ăn cắp ý từ loạt bài easy money (mời bấm vào điều 460[(12 bài đăng lại Repost cách
này 3 năm trước về trách nhiệm của khủng hoảng TPDN là hoàn toàn nằm
trong tay Vương Đình Huệ)] để đọc những bài 16 473 tới 16 484 (12 bài đăng lại Repost cách này 3 năm trước về trách nhiệm của khủng hoảng TPDN là hoàn toàn nằm trong tay Vương Đình Huệ)nhưng thằng Lê Xuân Nghĩa ko dám nói đó là hậu quả của in tiền tầm 2 tr tỷ/nam của NX Phúc và sau đó là Huệ bật đèn xanh cho TPDN tầm 2 tr tỷ..Trích bài báo nguồn: “Thị trường bất động sản khó khăn như hiện nay là hệ quả của giai đoạn “thổi giá”? TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, giá bất động sản tăng cao nên kéo theo toàn bộ mặt bằng lãi suất bị đẩy lên. Do đó, vốn ngân hàng không thể đáp ứng nổi cho các doanh nghiệp, buộc họ phải đi huy động trái phiếu với một lãi suất cao khủng khiếp. Tại Tọa đàm “Giải pháp khơi thông thị trường vốn” do Tạp chí Nhà đầu tư/Tạp chí điện tử Nhatdautu.vn tổ chức, TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia nhận định, trái phiếu doanh nghiệp chính là “tử huyệt” của nền kinh tế. Song, bản chất của vấn đề không phải chỉ do một mình thị trường trái phiếu mà bắt nguồn từ thị trường động sản và sự liên minh của thị trường này với một số ngân hàng thương mại, thông qua các tập đoàn sân sau. Ông Nghĩa cho rằng, đây chính là nguyên nhân khiến giá bất động sản bị đẩy lên cao, nhất là phân khúc có thể đầu cơ được đó là nhà ở cao cấp. Có doanh nghiệp đẩy giá chung cư Quận 1 lên đến 1 tỷ đồng/m2, đẩy giá đất Quận 2 lên đến 2,3 tỷ đồng/m2,…”(HT bài báo nguồn)CXN_031923_17 217}
xx

https://dttc.sggp.org.vn/doanh-nghiep-dong-loat-keu-kho-dau-vao-lan-dau-ra-post102826.html
3 giờ trước

Doanh nghiệp đồng loạt kêu khó đầu vào lẫn đầu ra

xx
Mời đọc bài cũ 17 221 ngày 24.3.23

xx
CXN_032423_17 221_Fed có thể không nâng lãi suất sau vụ Silicon Valley Bank và Signature Bank sụp đổ.Kính thưa quý đồng bào, {xx Mời bấm vào link dưới điều 463 để đọc bài cũ 17 219 ngày 23.3.23 xx 463 Fed vẫn tăng lãi suất thêm 0,25 điểm %. Ngày hôm qua 22.3, Fed đã tuyên bố tăng LS thêm .25%. Cả nước VN đều bị bọn lùa gà tổ lái phi công khuynh đảo đều đưa tin từ 1 tuần trc đó rằng khả năng cao là Fed sẽ chùng tay, thậm chí quay xe ko tăng LS nữa vì những NH lớn như SVB, Signature, Credit Suisse etc… phá sản hay bị mua lại. Chỉ duy nhất CP CXN tuyên bố chắc nịch ngày 17.3.23 rằng Fed sẽ phải bắt buộc tăng LS cho đến khi LP hạ còn 2% thì họ sẽ ngưng ở đó một thời gian dài tới vài năm. CP HCS CXN duy nhất biết điều này vì CXN nghiên cứu KT Mỹ và OECD liên tục từ 1975 tới giờ (48 năm nay) nên CXN biết rõ tâm lý ng Mỹ rất rành, còn đám TS Cầu lông thì 1986 VN mới mở cửa, 2002-5 mới có internet thì chúng ko biết gì. CXN đã minh chứng rằng bọn Chiên da TS Cầu Lông có kiến thức rất nghèo nàn về KTTT của TG Tự do nhưng chúng hay nổ lắm, thời ng dân còn chưa biết nhiều về KTVM khi CXN bắt đầu viết blog KT năm 2009, bọn Cầu Lông đọc bài CXN rồi cứ thế mà nổ sảng như ta đây biết hết. CP HCS CXN cứ để cho chúng ba hoa chích chòe đến 2022 thì CXN vạch mặt sự nghèo nàn Kiến thức của chúng mà thích bưng bô CS, viết ăn phong bì của DN và DN CK, DN BĐS. CXN viết một cảnh báo là thằng nào viết sai là CXN vạch mặt nên từ 2022 đến giờ chúng ngậm mõm hết, gần như chấm dứt sủa bậy về KTVM nữa. CXN_032323_17 219} {xx Mời bấm vào link dưới điều 464 để đọc bài cũ 17 220 ngày 24.3.23 xx 464 Mua bất động sản thời “sốt giá”, nay cay đắng đi làm bảo vệ trả lãi. Theo dự báo của CP HCS CXN thì tình hình bđs (nhất là nền nhà từ phân lô bán nền đất nông thôn) sẽ ảm đạm chí ít tới 2026 (3 năm nữa) và có thể kéo dài 5 tới 10 năm từ bây giờ, tức là 2028 hay 2033. CP HCS CXN đã dự báo chính xác về lạm phát và suy thoái sẽ xẩy ra vào cuối năm 2022 đầu 2023. Dự báo này CP HCS CXN viết từ khi Biden mới tuyên thệ TT Mỹ ngày 20.1.21 (hơn 2 năm trước) {xx Mời bấm vào link dưới điều 13 để đọc bài cũ 16 132 ngày 22.1.22 xx 13. Lạm phát thực ở VN”Lạm phát và bát phở giá 90.000 đồng”CXN_012222 _16 132_ . Xin mời xem một bài báo hay về lạm phát và sức mua. Cũng không khác gì loạt bài về LP và sức mua của CP CXN từ ngày Biden tuyên thệ 20.1.21.Trích bài bát phở 90k: “Dịch vụ do Nhà nước kiểm soát giá như học phí,viện phí 2 năm qua đã không tăng theo lộ trình, thậm chí nhiều địa phương còn giảm học phí, nhưng năm tới có thể ngành giáo dục và y tế sẽ xem xét tăng học phí, viện phí. Cầu tiêu dùng đã bị kìm nén quá lâu, sức kìm nén đã tới giới hạn, không sớm thì muộn, người tiêu dùng không thể“thắt lưng buộc bụng” được nữa, vì các loại hàng hóa, dịch vụ cắt giảm đều là những loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không thể không sử dụng. Lạm phát tăng lên thì cái ví của người dân, nhất là người lao động sẽ nhỏ lại. Sẽ là một thách thức rất lớn trong việc kiểm soát và ổn định giá cả. Lương cơ sở chưa tăng, thưởng Tết Nhâm Dần bình quân giảm so với năm ngoái. Bởi vậy, chặn đà tăng giá, tránh tình trạng “tát nước theo mưa” dịp Tết là việc cần và sớm làm. Phải biết thương cái ví người dân, khi dịch bệnh còn phức tạp dù phần lớn họ chỉ mới “nghe nói” chứ chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có được một bát phở giá 90 ngàn đồng.”(HT bài bát phở 90k)}CXN_032423_17 220}. Trân Trọng Kính Chào Quý đồng bào CP HCS CXNMelbourne:Fed có thể không nâng lãi suất sau vụ Silicon Valley Bank và Signature Bank sụp đổ
xx
Châu Xuân Nguyễn
xx

Mời bấm vào link dưới điều 463 để đọc bài cũ 17 219 ngày 23.3.23
xx
463 Fed vẫn tăng lãi suất thêm 0,25 điểm %. Ngày hôm qua 22.3, Fed đã tuyên bố tăng LS thêm .25%. Cả nước VN đều bị bọn lùa gà tổ lái phi công khuynh đảo đều đưa tin từ 1 tuần trc đó rằng khả năng cao là Fed sẽ chùng tay, thậm chí quay xe ko tăng LS nữa vì những NH lớn như SVB, Signature, Credit Suisse etc… phá sản hay bị mua lại. Chỉ duy nhất CP CXN tuyên bố chắc nịch ngày 17.3.23 rằng Fed sẽ phải bắt buộc tăng LS cho đến khi LP hạ còn 2% thì họ sẽ ngưng ở đó một thời gian dài tới vài năm. CP HCS CXN duy nhất biết điều này vì CXN nghiên cứu KT Mỹ và OECD liên tục từ 1975 tới giờ (48 năm nay) nên CXN biết rõ tâm lý ng Mỹ rất rành, còn đám TS Cầu lông thì 1986 VN mới mở cửa, 2002-5 mới có internet thì chúng ko biết gì. CXN đã minh chứng rằng bọn Chiên da TS Cầu Lông có kiến thức rất nghèo nàn về KTTT của TG Tự do nhưng chúng hay nổ lắm, thời ng dân còn chưa biết nhiều về KTVM khi CXN bắt đầu viết blog KT năm 2009, bọn Cầu Lông đọc bài CXN rồi cứ thế mà nổ sảng như ta đây biết hết. CP HCS CXN cứ để chio chúng ba hoa chích chòe đến 2022 thì CXN vạch mặt sự nghèo nàn Kiến thức của chúng mà thích bưng bô CS, viết ăn phong bì của DN và DN CK, DN BĐS. CXN viết một cảnh báo là thằng nào viết sai là CXN vạch mặt nên từ 2022 đến giờ chúng ngậm mõm hết, gần như chấm dứt sủa bậy về KTVM nữa. CXN_032323_17 219{xx Mời bấm vào link dưới điều 455 để đọc bài cũ 17 212 ngày 17.3.23 xx 455 FED sẽ tăng cường siết chính sách tiền tệ?. Chắc chắn là phải siết mạnh cho đến khi lạm phát tại Mỹ xuống còn 2% (hiện giờ là hơn 5%). Trích bài báo nguồn: “… Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell hôm 7-3 cho biết cơ quan này có thể nâng lãi suất cao hơn và nhanh hơn so với dự kiến khi lạm phát vẫn còn cao. Ông Powell cảnh báo sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa sau khi dữ liệu vào đầu năm nay cho thấy lạm phát không còn duy trì đà giảm như vào cuối năm 2022. Theo chủ tịch FED, chặng đường để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% vẫn còn dài và có thể nhiều chông gai.”(HT bài báo nguồn) CXN_031723 17212 } {xx Mời bấm vào link dưới điều 462 để đọc bài cũ 17 217 ngày 19.323 xx 462 Đất vườn, đất nông nghiệp giảm nửa giá, khách mua dửng dưng. Tình hình KTVM của VN ngày càng tồi tệ và trách nhiệm giải quyết rơi vào tay một TT (PMC) ko có một tí hiểu biết gì về KTVM (vậy mà ĐCS VN đưa thằng này lên làm TT thì thật là hay, ko một ai có ý ngăn cản, giờ thì cả một đảng ngồi đó chịu trận và kéo theo 100 tr ng dân phải hứng chịu cảnh khổ này. Từ sau khi Covid hết ngày 31.10.21 là 1 năm rưởi nay, PMC chỉ loay hoay hô khẩu hiệu, chỉ đạo bậy bạ tùm lum và gần đây, tháng 3 này lại chỉ đạo tung tin mặt bằng LS giảm để ng dân nướng tiền vào TPDN, bđs, ttck. Nhưng ng dân bây giờ hiểu biết còn nhiều hơn thằng vừa ng.u vừa d.ốt về KTVM như Phạm Minh Chính. Fed lại tăng lãi suất cho tới khi LP bên Mỹ còn 2% thì độ tăng LS còn dài dài, tạo nên áp lực cho NHNN phải nâng lãi suất lên để làm rào cản ngoại tệ rời VN và phải phá giá tiền vnd (nâng tỷ giá) để khỏi phải bán dự trữ ngoại hối nhằm mục đích khỏi tung dự trữ usd để bình ổn tỷ giá. CXN_031923_17217 }

xx

Mời bấm vào link dưới điều 464 để đọc bài cũ 17 220 ngày 24.3.23
xx
464 Mua bất động sản thời “sốt giá”, nay cay đắng đi làm bảo vệ trả lãi. Theo dự báo của CP HCS CXN thì tình hình bđs (nhất là nền nhà từ phân lô bán nền đất nông thôn) sẽ ảm đạm chí ít tới 2026 (3 năm nữa) và có thể kéo dài 5 tới 10 năm từ bây giờ, tức là 2028 hay 2033. CP HCS CXN đã dự báo chính xác về lạm phát và suy thoái sẽ xẩy ra vào cuối năm 2022 đầu 2023. Dự báo này CP HCS CXN viết từ khi Biden mới tuyên thệ TT Mỹ ngày 20.1.21 (hơn 2 năm trước) {xx Mời bấm vào link dưới điều 13 để đọc bài cũ 16 132 ngày 22.1.22 xx 13. Lạm phát thực ở VN”Lạm phát và bát phở giá 90.000 đồng”CXN_012222 _16 132_ . Xin mời xem một bài báo hay về lạm phát và sức mua. Cũng không khác gì loạt bài về LP và sức mua của CP CXN từ ngày Biden tuyên thệ 20.1.21.Trích bài bát phở 90k: “Dịch vụ do Nhà nước kiểm soát giá như học phí,viện phí 2 năm qua đã không tăng theo lộ trình, thậm chí nhiều địa phương còn giảm học phí, nhưng năm tới có thể ngành giáo dục và y tế sẽ xem xét tăng học phí, viện phí. Cầu tiêu dùng đã bị kìm nén quá lâu, sức kìm nén đã tới giới hạn, không sớm thì muộn, người tiêu dùng không thể“thắt lưng buộc bụng” được nữa, vì các loại hàng hóa, dịch vụ cắt giảm đều là những loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không thể không sử dụng. Lạm phát tăng lên thì cái ví của người dân, nhất là người lao động sẽ nhỏ lại. Sẽ là một thách thức rất lớn trong việc kiểm soát và ổn định giá cả. Lương cơ sở chưa tăng, thưởng Tết Nhâm Dần bình quân giảm so với năm ngoái. Bởi vậy, chặn đà tăng giá, tránh tình trạng “tát nước theo mưa” dịp Tết là việc cần và sớm làm. Phải biết thương cái ví người dân, khi dịch bệnh còn phức tạp dù phần lớn họ chỉ mới “nghe nói” chứ chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có được một bát phở giá 90 ngàn đồng.”(HT bài bát phở 90k)}CXN_032423_17 220 {xx Mời bấm vào link dưới điều 463 để đọc bài cũ 17 219 ngày 23.3.23 xx 463 Fed vẫn tăng lãi suất thêm 0,25 điểm %. Ngày hôm qua 22.3, Fed đã tuyên bố tăng LS thêm .25%. Cả nước VN đều bị bọn lùa gà tổ lái phi công khuynh đảo đều đưa tin từ 1 tuần trc đó rằng khả năng cao là Fed sẽ chùng tay, thậm chí quay xe ko tăng LS nữa vì những NH lớn như SVB, Signature, Credit Suisse etc… phá sản hay bị mua lại. Chỉ duy nhất CP CXN tuyên bố chắc nịch ngày 17.3.23 rằng Fed sẽ phải bắt buộc tăng LS cho đến khi LP hạ còn 2% thì họ sẽ ngưng ở đó một thời gian dài tới vài năm. CP HCS CXN duy nhất biết điều này vì CXN nghiên cứu KT Mỹ và OECD liên tục từ 1975 tới giờ (48 năm nay) nên CXN biết rõ tâm lý ng Mỹ rất rành, còn đám TS Cầu lông thì 1986 VN mới mở cửa, 2002-5 mới có internet thì chúng ko biết gì. CXN đã minh chứng rằng bọn Chiên da TS Cầu Lông có kiến thức rất nghèo nàn về KTTT của TG Tự do nhưng chúng hay nổ lắm, thời ng dân còn chưa biết nhiều về KTVM khi CXN bắt đầu viết blog KT năm 2009, bọn Cầu Lông đọc bài CXN rồi cứ thế mà nổ sảng như ta đây biết hết. CP HCS CXN cứ để chio chúng ba hoa chích chòe đến 2022 thì CXN vạch mặt sự nghèo nàn Kiến thức của chúng mà thích bưng bô CS, viết ăn phong bì của DN và DN CK, DN BĐS. CXN viết một cảnh báo là thằng nào viết sai là CXN vạch mặt nên từ 2022 đến giờ chúng ngậm mõm hết, gần như chấm dứt sủa bậy về KTVM nữa. CXN_032323_17 219}

xx

https://vietnamnet.vn/fed-co-the-khong-nang-lai-suat-sau-vu-silicon-valley-bank-va-signature-bank-2119955.html
13/03/2023 11:30 (GMT+07:00)

Fed có thể không nâng lãi suất sau vụ Silicon Valley Bank và Signature Bank sụp đổ

xx
Mời đọc bài cũ 17 220 ngày 24.3.23

xx

CXN_032423_17 220_Mua bất động sản thời “sốt giá”, nay cay đắng đi làm bảo vệ trả lãi. Kính thưa quý đồng bào, Theo dự báo của CP HCS CXN thì tình hình bđs (nhất là nền nhà từ phân lô bán nền đất nông thôn) sẽ ảm đạm chí ít tới 2026 (3 năm nữa) và có thể kéo dài 5 tới 10 năm từ bây giờ, tức là 2028 hay 2033. CP HCS CXN đã dự báo chính xác về lạm phát và suy thoái sẽ xẩy ra vào cuối năm 2022 đầu 2023. Dự báo này CP HCS CXN viết từ khi Biden mới tuyên thệ TT Mỹ ngày 20.1.21 (hơn 2 năm trước) {xx Mời bấm vào link dưới điều 13 để đọc bài cũ 16 132 ngày 22.1.22 xx 13. Lạm phát thực ở VN”Lạm phát và bát phở giá 90.000 đồng”CXN_012222_16 132_ . Xin mời xem một bài báo hay về lạm phát và sức mua. Cũng không khác gì loạt bài về LP và sức mua của CP CXN từ ngày Biden tuyên thệ 20.1.21.Trích bài bát phở 90k: “Dịch vụ do Nhà nước kiểm soát giá như học phí,viện phí 2 năm qua đã không tăng theo lộ trình, thậm chí nhiều địa phương còn giảm học phí, nhưng năm tới có thể ngành giáo dục và y tế sẽ xem xét tăng học phí, viện phí. Cầu tiêu dùng đã bị kìm nén quá lâu, sức kìm nén đã tới giới hạn, không sớm thì muộn, người tiêu dùng không thể“thắt lưng buộc bụng” được nữa, vì các loại hàng hóa, dịch vụ cắt giảm đều là những loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không thể không sử dụng. Lạm phát tăng lên thì cái ví của người dân, nhất là người lao động sẽ nhỏ lại. Sẽ là một thách thức rất lớn trong việc kiểm soát và ổn định giá cả. Lương cơ sở chưa tăng, thưởng Tết Nhâm Dần bình quân giảm so với năm ngoái. Bởi vậy, chặn đà tăng giá, tránh tình trạng “tát nước theo mưa” dịp Tết là việc cần và sớm làm. Phải biết thương cái ví người dân, khi dịch bệnh còn phức tạp dù phần lớn họ chỉ mới “nghe nói” chứ chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có được một bát phở giá 90 ngàn đồng.”(HT bài bát phở 90k)} {xx Mời bấm vào link dưới điều 463 để đọc bài cũ 17 219 ngày 23.3.23 xx 463 Fed vẫn tăng lãi suất thêm 0,25 điểm %. Ngày hôm qua 22.3, Fed đã tuyên bố tăng LS thêm .25%. Cả nước VN đều bị bọn lùa gà tổ lái phi công khuynh đảo đều đưa tin từ 1 tuần trc đó rằng khả năng cao là Fed sẽ chùng tay, thậm chí quay xe ko tăng LS nữa vì những NH lớn như SVB, Signature, Credit Suisse etc… phá sản hay bị mua lại. Chỉ duy nhất CP CXN tuyên bố chắc nịch ngày 17.3.23 rằng Fed sẽ phải bắt buộc tăng LS cho đến khi LP hạ còn 2% thì họ sẽ ngưng ở đó một thời gian dài tới vài năm. CP HCS CXN duy nhất biết điều này vì CXN nghiên cứu KT Mỹ và OECD liên tục từ 1975 tới giờ (48 năm nay) nên CXN biết rõ tâm lý ng Mỹ rất rành, còn đám TS Cầu lông thì 1986 VN mới mở cửa, 2002-5 mới có internet thì chúng ko biết gì. CXN đã minh chứng rằng bọn Chiên da TS Cầu Lông có kiến thức rất nghèo nàn về KTTT của TG Tự do nhưng chúng hay nổ lắm, thời ng dân còn chưa biết nhiều về KTVM khi CXN bắt đầu viết blog KT năm 2009, bọn Cầu Lông đọc bài CXN rồi cứ thế mà nổ sảng như ta đây biết hết. CP HCS CXN cứ để chio chúng ba hoa chích chòe đến 2022 thì CXN vạch mặt sự nghèo nàn Kiến thức của chúng mà thích bưng bô CS, viết ăn phong bì của DN và DN CK, DN BĐS. CXN viết một cảnh báo là thằng nào viết sai là CXN vạch mặt nên từ 2022 đến giờ chúng ngậm mõm hết, gần như chấm dứt sủa bậy về KTVM nữa. CXN_032323_17 219}. Trân Trọng Kính Chào Quý đồng bào CP HCS CXNMelbourne:Mua bất động sản thời “sốt giá”, nay cay đắng đi làm bảo vệ trả lãixx
Châu Xuân Nguyễn
xx
Mời bấm vào link dưới điều 13 để đọc bài cũ 16 132 ngày 22.1.22
xx
13. Lạm phát thực ở VN”Lạm phát và bát phở giá 90.000 đồng”CXN_012222_16 132_ . Xin mời xem một bài báo hay về lạm phát và sức mua. Cũng không khác gì loạt bài về LP và sức mua của CP CXN từ ngày Biden tuyên thệ 20.1.21.Trích bài bát phở 90k: “Dịch vụ do Nhà nước kiểm soát giá như học phí,viện phí 2 năm qua đã không tăng theo lộ trình, thậm chí nhiều địa phương còn giảm học phí, nhưng năm tới có thể ngành giáo dục và y tế sẽ xem xét tăng học phí, viện phí. Cầu tiêu dùng đã bị kìm nén quá lâu, sức kìm nén đã tới giới hạn, không sớm thì muộn, người tiêu dùng không thể“thắt lưng buộc bụng” được nữa, vì các loại hàng hóa, dịch vụ cắt giảm đều là những loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không thể không sử dụng. Lạm phát tăng lên thì cái ví của người dân, nhất là người lao động sẽ nhỏ lại. Sẽ là một thách thức rất lớn trong việc kiểm soát và ổn định giá cả. Lương cơ sở chưa tăng, thưởng Tết Nhâm Dần bình quân giảm so với năm ngoái. Bởi vậy, chặn đà tăng giá, tránh tình trạng “tát nước theo mưa” dịp Tết là việc cần và sớm làm. Phải biết thương cái ví người dân, khi dịch bệnh còn phức tạp dù phần lớn họ chỉ mới “nghe nói” chứ chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có được một bát phở giá 90 ngàn đồng.”(HT bài bát phở 90k).
xx

https://dantri.com.vn/bat-dong-san/mua-bat-dong-san-thoi-sot-gia-nay-cay-dang-di-lam-bao-ve-tra-lai-20230320151200377.htm
Hà Phong
Thứ hai, 20/03/2023 – 15:56

Mua bất động sản thời “sốt giá”, nay cay đắng đi làm bảo vệ trả lãi

xx
Mời đọc bài cũ 17 219 ngày 23.3.23

xx
CXN_032323_17219_Fed vẫn tăng lãi suất thêm 0,25 điểm %. Kínhthưa quý đồngbào, Ngày hôm qua, Fed đã tuyên bố tăng LS thêm .25%. Cả nước VN đều bị bọn lùa gà tổ lái phi công khuynh đảo đều đưa tin từ 1 tuần trc đó rằng khả năng cao là Fed sẽ chùng tay, thậm chí quay xe ko tăng LS nữa vì những NH lớn như SVB, Signature, Credit Suisse etc… phá sản hay bị mua lại. Chỉ duy nhất CP CXN tuyên bố chắc nịch ngày 17.3.23 rằng Fed sẽ phải bắt buộc tăng LS cho đến khi LP hạ còn 2% thì họ sẽ ngưng ở đó một thời gian dài tới vài năm. CP HCS CXN duy nhất biết điều này vì CXN nghiên cứu KT Mỹ và OECD liên tục từ 1975 tới giờ (48 năm nay) nên CXN biết rõ tâm lý ng Mỹ rất rành, còn đám TS Cầu lông thì 1986 VN mới mở cửa, 2002-5 mới có internet thì chúng ko biết gì. CXN đã minh chứng rằng bọn Chiên da TS Cầu Lông có kiến thức rất nghèo nàn về KTTT của TG Tự do nhưng chúng hay nổ lắm, thời ng dân còn chưa biết nhiều về KTVM khi CXN bắt đầu viết blog KT năm 2009, bọn Cầu Lông đọc bài CXN rồi cứ thế mà nổ sảng như ta đây biết hết. CP HCS CXN cứ để chio chúng ba hoa chích chòe đến 2022 thì CXN vạch mặt sự nghèo nàn Kiến thức của chúng mà thích bưng bô CS, viết ăn phong bì của DN và DN CK, DN BĐS. CXN viết một cảnh báo là thằng nào viết sai là CXN vạch mặt nên từ 2022 đến giờ chúng ngậm mõm hết, gần như chấm dứt sủa bậy về KTVM nữa. {xx Mời bấm vào link dưới điều 455 để đọc bài cũ 17 212 ngày 17.3.23 xx 455 FED sẽ tăng cường siết chính sách tiền tệ?. Chắc chắn là phải siết mạnh cho đến khi lạm phát tại Mỹ xuống còn 2% (hiện giờ là hơn 5%). Trích bài báo nguồn: “… Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell hôm 7-3 cho biết cơ quan này có thể nâng lãi suất cao hơn và nhanh hơn so với dự kiến khi lạm phát vẫn còn cao. Ông Powell cảnh báo sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa sau khi dữ liệu vào đầu năm nay cho thấy lạm phát không còn duy trì đà giảm như vào cuối năm 2022. Theo chủ tịch FED, chặng đường để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% vẫn còn dài và có thể nhiều chông gai.”(HT bài báo nguồn) CXN_031723 17212 } {xx Mời bấm vào link dưới điều 462 để đọc bài cũ 17 217 ngày 19.323 xx 462 Đất vườn, đất nông nghiệp giảm nửa giá, khách mua dửng dưng. Tình hình KTVM của VN ngày càng tồi tệ và trách nhiệm giải quyết rơi vào tay một TT (PMC) ko có một tí hiểu biết gì về KTVM (vậy mà ĐCS VN đưa thằng này lên làm TT thì thật là hay, ko một ai có ý ngăn cản, giờ thì cả một đảng ngồi đó chịu trận và kéo theo 100 tr ng dân phải hứng chịu cảnh khổ này. Từ sau khi Covid hết ngày 31.10.21 là 1 năm rưởi nay, PMC chỉ loay hoay hô khẩu hiệu, chỉ đạo bậy bạ tùm lum và gần đây, tháng 3 này lại chỉ đạo tung tin mặt bằng LS giảm để ng dân nướng tiền vào TPDN, bđs, ttck. Nhưng ng dân bây giờ hiểu biết còn nhiều hơn thằng vừa ng.u vừa d.ốt về KTVM như Phạm Minh Chính. Fed lại tăng lãi suất cho tới khi LP bên Mỹ còn 2% thì độ tăng LS còn dài dài, tạo nên áp lực cho NHNN phải nâng lãi suất lên để làm rào cản ngoại tệ rời VN và phải phá giá tiền vnd (nâng tỷ giá) để khỏi phải bán dự trữ ngoại hối nhằm mục đích khỏi tung dự trữ usd để bình ổn tỷ giá. CXN_031923_17217 }. Trân Trọng Kính Chào Quý đồng bàoCP HCS CXN Melbourne: Fed vẫn tăng lãi suất thêm 0,25 điểm %
xx
Châu Xuân Nguyễn
xx
Mời bấm vào link dưới điều 455 để đọc bài cũ 17 212 ngày 17.3.23
xx
455 FED sẽ tăng cường siết chính sách tiền tệ?. Chắc chắn là phải siết mạnh cho đến khi lạm phát tại Mỹ xuống còn 2% (hiện giờ là hơn 5%). Trích bài báo nguồn: “… Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell hôm 7-3 cho biết cơ quan này có thể nâng lãi suất cao hơn và nhanh hơn so với dự kiến khi lạm phát vẫn còn cao. Ông Powell cảnh báo sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa sau khi dữ liệu vào đầu năm nay cho thấy lạm phát không còn duy trì đà giảm như vào cuối năm 2022. Theo chủ tịch FED, chặng đường để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% vẫn còn dài và có thể nhiều chông gai.”(HT bài báo nguồn) CXN_031723 17212 {xx Mời bấm vào link dưới điều 439 để đọc bài cũ 17 193 ngày 9..3.23 xx 439 Ngày 8.3.23 FED còn tăng lãi suất, điều tồi tệ nhất sắp diễn ra?. Lại thêm 1 lần nữa, NĐT nào về bđs hay ttck mà nghe lời bọn phi công tổ lái lùa gà rằng lãi suất sẽ giảm trong năm 2023 v.v… và xuống tiền mua ttck hay bđs hay chậm bán đi, cố gồng lãi suất, gồng lỗ thì ngày nay xanh lét mặt mài hết. Chỉ duy nhất có 1 mình CP HCS CXN luôn luôn từ ngày Biden tuyên thệ TT (20.1.2021, hơn 2 năm trc) rằng cả thế giới sẽ đi vào suy thoái toàn cầu bắt đầu từ cuối 22 hay đầu 23 và sẽ kéo dài 2 hoặc 3 năm cho Mỹ và OECD, 5 hay 10 năm cho VN. NĐT nào mà nghe lời dự báo của CP HCS CXN thì sẽ bảo toàn dc tài sản của mình và những ng nghe bọn TS Cầu Lông trong nước là sẽ ôm hận.CXN_030923_ 17193}

xx

Mời bấm vào link dưới điều 462 để đọc bài cũ 17 217 ngày 19.323
xx
462 Đất vườn, đất nông nghiệp giảm nửa giá, khách mua dửng dưng. Tình hình KTVM của VN ngày càng tồi tệ và trách nhiệm giải quyết rơi vào tay một TT (PMC) ko có một tí hiểu biết gì về KTVM (vậy mà ĐCS VN đưa thằng này lên làm TT thì thật là hay, ko một ai có ý ngăn cản, giờ thì cả một đảng ngồi đó chịu trận và kéo theo 100 tr ng dân phải hứng chịu cảnh khổ này. Từ sau khi Covid hết ngày 31.10.21 là 1 năm rưởi nay, PMC chỉ loay hoay hô khẩu hiệu, chỉ đạo bậy bạ tùm lum và gần đây, tháng 3 này lại chỉ đạo tung tin mặt bằng LS giảm để ng dân nướng tiền vào TPDN, bđs, ttck. Nhưng ng dân bây giờ hiểu biết còn nhiều hơn thằng vừa ng.u vừa d.ốt về KTVM như Phạm Minh Chính. Fed lại tăng lãi suất cho tới khi LP bên Mỹ còn 2% thì độ tăng LS còn dài dài, tạo nên áp lực cho NHNN phải nâng lãi suất lên để làm rào cản ngoại tệ rời VN và phải phá giá tiền vnd (nâng tỷ giá) để khỏi phải bán dự trữ ngoại hối nhằm mục đích khỏi tung dự trữ usd để bình ổn tỷ giá. CXN_031923_17217 {xx Mời bấm vào link dưới điều 461 để đọc bài cũ 17 210 ngày 17.3. xx 453 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận vay vốn. Tình hình KT thê thảm như thế này chỉ có xảy ra dưới thời một thằng ng.u xuẩ.n nhất dc Lú giới thiệu làm Thủ Tướng mà thôi PMC. Các UVTW bầu cho thằng này bây giờ có thấy lương tâm cắn rứt hay ko ??? Chắc là không vì người CS ko có lương tâm thì làm sao cắn rứt dc. Trg 5 hay 10 năm tới với độ chậm của suy trầm của VN thì tình hình càng tệ hơn nữa. UVTW chỉ còn 1 cách chuộc tội với nhân dân VN là tìm cách truất phế thằng Phạm Minh Chính này nhanh nhất có thể. CXN_ 031723_17210} {xx Mời bấm vào link dưới điều 461 để đọc bài cũ 17 217 ngày 19.323 xx 461 Thị trường bất động sản khó khăn như hiện nay là hệ quả của giai đoạn “thổi giá”?. Mời đọc bài của TS Cầu Lông hạng nặng với não lơn chuyên đi ăn cắp ý của CP HCS CXN nhưng lại ko ăn cắp đúng. Thằng này ăn cắp ý từ loạt bài easy money (mời bấm vào điều 460[(12 bài đăng lại Repost cách
này 3 năm trước về trách nhiệm của khủng hoảng TPDN là hoàn toàn nằm
trong tay Vương Đình Huệ)] để đọc những bài 16 473 tới 16 484 (12 bài đăng lại Repost cách này 3 năm trước về trách nhiệm của khủng hoảng TPDN là hoàn toàn nằm trong tay Vương Đình Huệ)nhưng thằng Lê Xuân Nghĩa ko dám nói đó là hậu quả của in tiền tầm 2 tr tỷ/nam của NX Phúc và sau đó là Huệ bật đèn xanh cho TPDN tầm 2 tr tỷ..Trích bài báo nguồn: “Thị trường bất động sản khó khăn như hiện nay là hệ quả của giai đoạn “thổi giá”? TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, giá bất động sản tăng cao nên kéo theo toàn bộ mặt bằng lãi suất bị đẩy lên. Do đó, vốn ngân hàng không thể đáp ứng nổi cho các doanh nghiệp, buộc họ phải đi huy động trái phiếu với một lãi suất cao khủng khiếp. Tại Tọa đàm “Giải pháp khơi thông thị trường vốn” do Tạp chí Nhà đầu tư/Tạp chí điện tử Nhatdautu.vn tổ chức, TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia nhận định, trái phiếu doanh nghiệp chính là “tử huyệt” của nền kinh tế. Song, bản chất của vấn đề không phải chỉ do một mình thị trường trái phiếu mà bắt nguồn từ thị trường động sản và sự liên minh của thị trường này với một số ngân hàng thương mại, thông qua các tập đoàn sân sau. Ông Nghĩa cho rằng, đây chính là nguyên nhân khiến giá bất động sản bị đẩy lên cao, nhất là phân khúc có thể đầu cơ được đó là nhà ở cao cấp. Có doanh nghiệp đẩy giá chung cư Quận 1 lên đến 1 tỷ đồng/m2, đẩy giá đất Quận 2 lên đến 2,3 tỷ đồng/m2,…”(HT bài báo nguồn)CXN_031923_17 217}

xx
Mời đọc bài cũ 17 217 ngày 19.3.23

xx
CXN_031923_17217_Đất vườn, đất nông nghiệp giảm nửa giá, khách mua dửng dưng.Kínhthưa quý đồngbào, Tình hình KTVM của VN ngày càng tồi tệ và trách nhiệm giải quyết rơi vào tay một TT (PMC) ko có một tí hiểu biết gì về KTVM (vậy mà ĐCS VN đưa thằng này lên làm TT thì thật là hay, ko một ai có ý ngăn cản, giờ thì cả một đảng ngồi đó chịu trận và kéo theo 100 tr ng dân phải hứng chịu cảnh khổ này. Từ sau khi Covid hết ngày 31.10.21 là 1 năm rưởi nay, PMC chỉ loay hoay hô khẩu hiệu, chỉ đạo bậy bạ tùm lum và gần đây, tháng 3 này lại chỉ đạo tung tin mặt bằng LS giảm để ng dân nướng tiền vào TPDN, bđs, ttck. Nhưng ng dân bây giờ hiểu biết còn nhiều hơn thằng vừa ng.u vừa d.ốt về KTVM như Phạm Minh Chính. Fed lại tăng lãi suất cho tới khi LP bên Mỹ còn 2% thì độ tăng LS còn dài dài, tạo nên áp lực cho NHNN phải nâng lãi suất lên để làm rào cản ngoại tệ rời VN và phải phá giá tiền vnd (nâng tỷ giá) để khỏi phải bán dự trữ ngoại hối nhằm mục đích khỏi tung dự trữ usd để bình ổn tỷ giá. {xx Mời bấm vào link dưới điều 461 để đọc bài cũ 17 210 ngày 17.3. xx 453 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận vay vốn. Tình hình KT thê thảm như thế này chỉ có xảy ra dưới thời một thằng ng.u xuẩ.n nhất dc Lú giới thiệu làm Thủ Tướng mà thôi PMC. Các UVTW bầu cho thằng này bây giờ có thấy lương tâm cắn rứt hay ko ??? Chắc là không vì người CS ko có lương tâm thì làm sao cắn rứt dc. Trg 5 hay 10 năm tới với độ chậm của suy trầm của VN thì tình hình càng tệ hơn nữa. UVTW chỉ còn 1 cách chuộc tội với nhân dân VN là tìm cách truất phế thằng Phạm Minh Chính này nhanh nhất có thể. CXN_ 031723_17210} {xx Mời bấm vào link dưới điều 461 để đọc bài cũ 17 217 ngày 19.323 xx 461 Thị trường bất động sản khó khăn như hiện nay là hệ quả của giai đoạn “thổi giá”?. Mời đọc bài của TS Cầu Lông hạng nặng với não lơn chuyên đi ăn cắp ý của CP HCS CXN nhưng lại ko ăn cắp đúng. Thằng này ăn cắp ý từ loạt bài easy money (mời bấm vào điều 460[(12 bài đăng lại Repost cách này 3 năm trước về trách nhiệm của
khủng hoảng TPDN là hoàn toàn nằm trong tay Vương Đình Huệ)] để đọc những bài 16 473 tới 16 484 (12 bài đăng lại Repost cách này 3 năm trước về trách nhiệm của khủng hoảng TPDN là hoàn toàn nằm trong tay Vương Đình Huệ)nhưng thằng Lê Xuân Nghĩa ko dám nói đó là hậu quả của in tiền tầm 2 tr tỷ/nam của NX Phúc và sau đó là Huệ bật đèn xanh cho TPDN tầm 2 tr tỷ..Trích bài báo nguồn: “Thị trường bất động sản khó khăn như hiện nay là hệ quả của giai đoạn “thổi giá”? TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, giá bất động sản tăng cao nên kéo theo toàn bộ mặt bằng lãi suất bị đẩy lên. Do đó, vốn ngân hàng không thể đáp ứng nổi cho các doanh nghiệp, buộc họ phải đi huy động trái phiếu với một lãi suất cao khủng khiếp. Tại Tọa đàm “Giải pháp khơi thông thị trường vốn” do Tạp chí Nhà đầu tư/Tạp chí điện tử Nhatdautu.vn tổ chức, TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia nhận định, trái phiếu doanh nghiệp chính là “tử huyệt” của nền kinh tế. Song, bản chất của vấn đề không phải chỉ do một mình thị trường trái phiếu mà bắt nguồn từ thị trường động sản và sự liên minh của thị trường này với một số ngân hàng thương mại, thông qua các tập đoàn sân sau. Ông Nghĩa cho rằng, đây chính là nguyên nhân khiến giá bất động sản bị đẩy lên cao, nhất là phân khúc có thể đầu cơ được đó là nhà ở cao cấp. Có doanh nghiệp đẩy giá chung cư Quận 1 lên đến 1 tỷ đồng/m2, đẩy giá đất Quận 2 lên đến 2,3 tỷ đồng/m2,…”(HT bài báo nguồn)CXN_031923_17 217} . Trân Trọng Kính Chào Quý đồng bàoCP HCS CXN Melbourne:Đất vườn, đất nông nghiệp giảm nửa giá, khách mua dửng dưng

xx
Châu Xuân Nguyễn
xx
Mời bấm vào link dưới điều 461 để đọc bài cũ 17 210 ngày 17.3.
xx
453 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận vay vốn. Tình hình KT thê thảm như thế này chỉ có xảy ra dưới thời một thằng ng.u xuẩ.n nhất dc Lú giới thiệu làm Thủ Tướng mà thôi PMC. Các UVTW bầu cho thằng này bây giờ có thấy lương tâm cắn rứt hay ko ??? Chắc là không vì người CS ko có lương tâm thì làm sao cắn rứt dc. Trg 5 hay 10 năm tới với độ chậm của suy trầm của VN thì tình hình càng tệ hơn nữa. UVTW chỉ còn 1 cách chuộc tội với nhân dân VN là tìm cách truất phế thằng Phạm Minh Chính này nhanh nhất có thể. CXN_ 031723_17210 {xx Mời bấm vào link dưới điều 450 để đọc bài cũ 17 207 ngày 17.3.23 xx 451 Doanh nghiệp ‘thoi thóp’ vì tắc dòng vốn. Đây là trường hợp điển hình về việc thằng Lú bổ nhiệm 1 thằng ng.u xuẩn và dốt nát về KTVM lên ngồi ghế Thủ Tướng. Nó ko có 1 ý niệm gì để vận hành một nền KT QG. Từ đầu 2022 tới bây giờ là gần 1 năm rưỡi rồi, nó loay hoay hô khẩu hiệu, chỉ đạo này nọ nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con số zero to tướng, à, quên, hậu quả lại âm vì khi DN phá sản hay đóng cửa thì phải đợi đến 2 hay 3 năm sau suy thoái (dài 5 hay 10 năm) họ mới mở cửa trở lại. BCT phải thay thằng Thủ Tướng gà chết này càng sớm càng tốt. CXN_031723 _17 207}
xx

Mời bấm vào link dưới điều 461 để đọc bài cũ 17 217 ngày 19.323
xx
461 Thị trường bất động sản khó khăn như hiện nay là hệ quả của giai đoạn “thổi giá”?. Mời đọc bài của TS Cầu Lông hạng nặng với não lơn chuyên đi ăn cắp ý của CP HCS CXN nhưng lại ko ăn cắp đúng. Thằng này ăn cắp ý từ loạt bài easy money (mời bấm vào điều 460[(12 bài đăng lại Repost cách
này 3 năm trước về trách nhiệm của khủng hoảng TPDN là hoàn toàn nằm
trong tay Vương Đình Huệ)] để đọc những bài 16 473 tới 16 484 (12 bài đăng lại Repost cách này 3 năm trước về trách nhiệm của khủng hoảng TPDN là hoàn toàn nằm trong tay Vương Đình Huệ)nhưng thằng Lê Xuân Nghĩa ko dám nói đó là hậu quả của in tiền tầm 2 tr tỷ/nam của NX Phúc và sau đó là Huệ bật đèn xanh cho TPDN tầm 2 tr tỷ..Trích bài báo nguồn: “Thị trường bất động sản khó khăn như hiện nay là hệ quả của giai đoạn “thổi giá”? TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, giá bất động sản tăng cao nên kéo theo toàn bộ mặt bằng lãi suất bị đẩy lên. Do đó, vốn ngân hàng không thể đáp ứng nổi cho các doanh nghiệp, buộc họ phải đi huy động trái phiếu với một lãi suất cao khủng khiếp. Tại Tọa đàm “Giải pháp khơi thông thị trường vốn” do Tạp chí Nhà đầu tư/Tạp chí điện tử Nhatdautu.vn tổ chức, TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia nhận định, trái phiếu doanh nghiệp chính là “tử huyệt” của nền kinh tế. Song, bản chất của vấn đề không phải chỉ do một mình thị trường trái phiếu mà bắt nguồn từ thị trường động sản và sự liên minh của thị trường này với một số ngân hàng thương mại, thông qua các tập đoàn sân sau. Ông Nghĩa cho rằng, đây chính là nguyên nhân khiến giá bất động sản bị đẩy lên cao, nhất là phân khúc có thể đầu cơ được đó là nhà ở cao cấp. Có doanh nghiệp đẩy giá chung cư Quận 1 lên đến 1 tỷ đồng/m2, đẩy giá đất Quận 2 lên đến 2,3 tỷ đồng/m2,…”(HT bài báo nguồn)CXN_031923_17 217
{xx Mời bấm vào link dưới điều 460 để đọc bài cũ 16 486 ngày 5.4.22 (gần 1 năm trc) xx 460 Đăng lại (gần 1 năm trc) CXN_040522_16 486_Kính mời quý đồng bào bấm vào link bên trong thân bài để đọc những bài 16 473 tới 16 484 (12 bài đăng lại Repost cách này 3 năm trước về trách nhiệm của khủng hoảng TPDN là hoàn toàn nằm trong tay Vương Đình Huệ). xx Kính mời quý đồng bào bấm vào link bên trong thân bài để đọc những bài 16 473 tới 16 484 (12 bài đăng lại Repost cách này 3 năm trước về trách nhiệm của khủng hoảng TPDN là hoàn toàn nằm trong tay Vương Đình Huệ) } {xx Mời bấm vào link dưới điều 459 để đọc bài cũ 17 216 ngày 18.3.23 xx 459 Chủ tịch HBC khẳng định sẵn sàng “gán nợ” bằng đất đai, tài sản.Đây là thành tích của con thằng chúa tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng, đó là thằng oắt con Nguyễn Thanh Nghị mới học xong Thạc sĩ Kiến trúc bên Mỹ, vế dc 3D tham nhũng chính sách đặt nó làm Phó HTruong truong KTruc Saigon và năm rồi bốc ra là Bí thư Phú Quốc, tại đây thằng Nghị này móc ngoặc tùm lum, bị kỷ luật đảng, nhưng thằng Chó Đầu đình, Chính đầu đò PMC vẫn đem nó về làm BT XD để làm chuyện lớn. Mà chưa có ai ng.u với óc lợn như thằng Nghị này giao 2 tr tỷ cho thằng Hòa Bình Constructions (HBC) nợ như chúa chổm những thầu con, thậm chí 6 nhà thầu con (subContractors) từ chối thực hiện bất kỳ dự án nào cho HBC cho tới khi HBC thanh toán công nợ từ tháng 6.22 tới giờ. @ tr tỷ này để làm 1 tr căn NOXH bình quân 2 tỷ/căn. Thằng thầu HBC chắc là phải biển thủ, chôm chỉa số tiền 2 tr tỷ này trc khi khởi động dự án và xây 1 tr căn hộ này thì sẽ là cơ hội để thằng Nghị tha hồ mà móc ngoặc vì nó chỉ là 1 thằng lơn tơn, ko kinh nghiệm thương mại (Commercial experience) để vận hành 1 Project 100 Billion usd (100 tỷ usd).CXN_ 031823_172

xx

https://cafef.vn/dat-vuon-dat-nong-nghiep-giam-nua-gia-khach-mua-dung-dung-20230321100029296rf2023032109033952.chn
21-03-2023 – 10:06 AM | Bất động sản

Đất vườn, đất nông nghiệp giảm nửa giá, khách mua dửng dưng

xx
Mời đọc bài cũ 17 217 ngày 19.3.23

xx
CXN_031923_17217_Thị trường bất động sản khó khăn như hiện nay là hệ quả của giai đoạn “thổi giá”?.Kínhthưa quý đồngbào, Mời đọc bài của TS Cầu Lông hạng nặng với não lơn chuyên đi ăn cắp ý của CP HCS CXN nhưng lại ko ăn cắp đúng. Thằng này ăn cắp ý từ loạt bài easy money (mời bấm vào điều 460[(12 bài
đăng lại Repost cách này 3 năm trước về trách nhiệm của khủng hoảng TPDN
là hoàn toàn nằm trong tay Vương Đình Huệ)] để đọc những bài 16 473 tới 16 484 (12 bài đăng lại Repost cách này 3 năm trước về trách nhiệm của khủng hoảng TPDN là hoàn toàn nằm trong tay Vương Đình Huệ)nhưng thằng Lê Xuân Nghĩa ko dám nói đó là hậu quả của in tiền tầm 2 tr tỷ/nam của NX Phúc và sau đó là Huệ bật đèn xanh cho TPDN tầm 2 tr tỷ..Trích bài báo nguồn: “Thị trường bất động sản khó khăn như hiện nay là hệ quả của giai đoạn “thổi giá”? TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, giá bất động sản tăng cao nên kéo theo toàn bộ mặt bằng lãi suất bị đẩy lên. Do đó, vốn ngân hàng không thể đáp ứng nổi cho các doanh nghiệp, buộc họ phải đi huy động trái phiếu với một lãi suất cao khủng khiếp. Tại Tọa đàm “Giải pháp khơi thông thị trường vốn” do Tạp chí Nhà đầu tư/Tạp chí điện tử Nhatdautu.vn tổ chức, TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia nhận định, trái phiếu doanh nghiệp chính là “tử huyệt” của nền kinh tế. Song, bản chất của vấn đề không phải chỉ do một mình thị trường trái phiếu mà bắt nguồn từ thị trường động sản và sự liên minh của thị trường này với một số ngân hàng thương mại, thông qua các tập đoàn sân sau. Ông Nghĩa cho rằng, đây chính là nguyên nhân khiến giá bất động sản bị đẩy lên cao, nhất là phân khúc có thể đầu cơ được đó là nhà ở cao cấp. Có doanh nghiệp đẩy giá chung cư Quận 1 lên đến 1 tỷ đồng/m2, đẩy giá đất Quận 2 lên đến 2,3 tỷ đồng/m2,…”(HT bài báo nguồn) {xx Mời bấm vào link dưới điều 460 để đọc bài cũ 16 486 ngày 5.4.22 (gần 1 năm trc) xx 460 Đăng lại (gần 1 năm trc) CXN_040522_16 486_Kính mời quý đồng bào bấm vào link bên trong thân bài để đọc những bài 16 473 tới 16 484 (12 bài đăng lại Repost cách này 3 năm trước về trách nhiệm của khủng hoảng TPDN là hoàn toàn nằm trong tay Vương Đình Huệ). xx Kính mời quý đồng bào bấm vào link bên trong thân bài để đọc những bài 16 473 tới 16 484 (12 bài đăng lại Repost cách này 3 năm trước về trách nhiệm của khủng hoảng TPDN là hoàn toàn nằm trong tay Vương Đình Huệ) } {xx Mời bấm vào link dưới điều 459 để đọc bài cũ 17 216 ngày 18.3.23 xx 459 Chủ tịch HBC khẳng định sẵn sàng “gán nợ” bằng đất đai, tài sản.Đây là thành tích của con thằng chúa tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng, đó là thằng oắt con Nguyễn Thanh Nghị mới học xong Thạc sĩ Kiến trúc bên Mỹ, vế dc 3D tham nhũng chính sách đặt nó làm Phó HTruong truong KTruc Saigon và năm rồi bốc ra là Bí thư Phú Quốc, tại đây thằng Nghị này móc ngoặc tùm lum, bị kỷ luật đảng, nhưng thằng Chó Đầu đình, Chính đầu đò PMC vẫn đem nó về làm BT XD để làm chuyện lớn. Mà chưa có ai ng.u với óc lợn như thằng Nghị này giao 2 tr tỷ cho thằng Hòa Bình Constructions (HBC) nợ như chúa chổm những thầu con, thậm chí 6 nhà thầu con (subContractors) từ chối thực hiện bất kỳ dự án nào cho HBC cho tới khi HBC thanh toán công nợ từ tháng 6.22 tới giờ. @ tr tỷ này để làm 1 tr căn NOXH bình quân 2 tỷ/căn. Thằng thầu HBC chắc là phải biển thủ, chôm chỉa số tiền 2 tr tỷ này trc khi khởi động dự án và xây 1 tr căn hộ này thì sẽ là cơ hội để thằng Nghị tha hồ mà móc ngoặc vì nó chỉ là 1 thằng lơn tơn, ko kinh nghiệm thương mại (Commercial experience) để vận hành 1 Project 100 Billion usd (100 tỷ usd).CXN_ 031823_172.. Trân Trọng Kính Chào Quý đồng bàoCP HCS CXN Melbourne:Thị trường bất động sản khó khăn như hiện nay là hệ quả của giai đoạn “thổi giá”?
xx
Châu Xuân Nguyễn
xx

Mời bấm vào link dưới điều 460 để đọc bài cũ 16 486 ngày 5.4.22 (gần 1 năm trc)
xx
460 Đăng lại (gần 1 năm trc) CXN_040522_16 486_Kính mời quý đồng bào bấm vào link bên trong thân bài để đọc những bài 16 473 tới 16 484 (12 bài đăng lại Repost cách này 3 năm trước về trách nhiệm của khủng hoảng TPDN là hoàn toàn nằm trong tay Vương Đình Huệ). xx Kính mời quý đồng bào bấm vào link bên trong thân bài để đọc những bài 16 473 tới 16 484 (12 bài đăng lại Repost cách này 3 năm trước về trách nhiệm của khủng hoảng TPDN là hoàn toàn nằm trong tay Vương Đình Huệ)
xx
CXN_040422_16 473_ Repost Đăng lại bài cũ 14 468 ngày 9.9.19 (2 năm rưỡi trước):CXN _090919_14 468_ CP sáng tạo ra những sáng kiến tồi thật tồi, làm KT chậm đi suốt 5, 10, 20 năm. Hai thằng ngu dốt làm lãnh đạo, cứ mỗi 30 giây quyết định của chúng làm nền KT 100 triệu dân này lùi về 5, 10 hay 20 năm. Thằng Thủ Tướng thì qđ in tiền tháng 7.2017, Thằng Vương Đình Huệ thì qđ cho phép phát hành TPDN theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành TPDN. Cài ngu của VĐ Huệ (vì ngu nên CXN mới gài nó vào làm TT nhiệm kỳ sau) là chúng nghĩ rằng nếu DN phát hành TPDN thì sẽ giảm áp lực vay tiền từ NHTM. Nhưng thằng Huệ có biết đâu, cung tiền lưu hành là 7 triệu tỷ, GDP là 7%, tăng trưởng cung tiền là khoảng 10% tức là 700 ngàn tỷ, nếu TPDN dc phát hành với lãi suất 15-15% thì ng dân ai ngu gì gửi tiết kiệm 8-9%. Vậy thì áp lực vào hệ thống huy động NH (nên bây giờ NH phải đua lãi suất để hút tiền ngược về từ TPDN vào tiết kiệm lại. bây giờ NHNN tuýt còi thì lại giật cục khi đang ở bên bờ vực thẳm sụp đổ tài chính thì chỉ có nước chết. Giờ này mà lãi suất huy động bị kiềm chế 7% còn lãi suất TPDN là 14-15% thì ng dân gửi tiền vào đâu ??? Đó là lý do đất nước này khi CS sập thì phải cần một người rất giỏi về KT như GS Danh Dự Trần Thanh Đằng vận hành KT, CXN chỉ làm lính cho 1 người duy nhất trên thế gian này là Bác Đằng thôi, vì bất kỳ ai cũng ko đủ hiểu biết về KTVM này của VN: NHNN “tuýt còi” việc đua lãi suất, có ngân hàng “lo sốt vó”
xxx
CXN_040422_16 474_ Repost Đăng lại bài cũ 14 486 ngày 13.9.19 (2 năm rưỡi trước): CXN _091319_14 486_ Bộ Chính Trị nên chất vấn NX Phúc, VĐ Huệ về tình trạng in tiền, trái phiếu mọi nơi, tiền càng in càng thiếu mà KT ngày càng bết bát. Tình hình theo CXN thấy thì DN BĐS thiếu tiền trầm trọng vì nhà cao cấp condotel cứ xây mãi với giá ngấy ngưỡng mà ko ai mua nên Cty BĐS không thu hồi vốn dc, cty này phát hành trái phiếu DN dc VĐ Huệ cấp phép từ tháng 2.2019, TPDN ko có điều kiện kinh doanh thành công hay lửng lơ hay thất bại… Cty chứng khoán thì rút tiền mạnh từ cổ phiếu về để mua TPDN chắc vững 14-15% lãi suất hàng năm. Cty môi giới chứng khoán này vay tiền NH dễ hơn rất nhiều so với cty BĐS. Cty chứng khoán vay NH với lãi suất 9-10%, mua TPDN BĐS 15-16% ăn chênh lệch 5-6% trên con số hằng trăm ngàn tỷ. NH thì thấy có nhu cầu tiền của Cty CK nên NH cũng phát hành TP NH @ 9-10%, ng dân DN có tiền nhàn rỗi mua TP DN NH này, nhưng cơn khát tiền vẫn mãnh liệt nên NHTM phải tiếp tục tăng lãi suất theo cuộc đua lãi suất. Thế là mặt bằng LS huy động tăng. NHNN sợ lãi suất tăng đem đến suy trầm nặng nề thời 3D tháng 9.2011, NHNN cứ in thêm tiền hằng 2 triệu tỷ/năm.(thu thuế hằng năm chỉ 1,2 triệu tỷ). Tài chính của VN đang trên bờ vực sụp đổ rồi theo kinh nghiệm nhìn của CXN. In thêm tiền thì sẽ vay ra bừa bãi, ko in thêm tiền thì sẽ phá sản hàng loạt. BCT nên hỏi 2 thằng dốt này có phương án đối phó hay ko ??? Tiền vay ra hằng 6 triệu tỷ trg 3 năm vừa rồi làm sao thu về. Áp lực lãi suất, tỷ giá, lạm phát, in tiền và TTCK ngày càng nặng nề, hỏi 2 thắng Phúc và Huệ có nhìn thấy hay không ???(trích: “CXN _090919_14 469_ NHNN đang cố tình bao che cho NXP và VĐHue, để BCT không nhìn thấy fault của 2 tay này. Hai thằng Huệ và Phúc chung tay nhau giựt sập hệ thống tài chính. NH còn tiền đâu mà cho DNNVV vay. Hậu quả là với độ chậm 1 hay 2 năm thì DNNVV đói tiền đóng cửa với tốc độ sa mạc hóa. Còn tiền mà NH và Cty CK tuồn cho BĐS cao cấp, ế, ko bán dc thì TPDN sẽ bị xù tầm cỡ triệu tỷ. NH và cty CK đem tiền mua TPDN lớn với lãi suất 14-15% (hằng 300-400 ngàn tỷ đồng thì 600 ngàn DNNVV ko có cơ hội dc quyền bán TPDN thì làm sao còn tiền trg hệ thống NH để họ vay ???). Tiền không có vay thì nói đến lãi suất nóng là bằng thừa”(HT)): Công ty chứng khoán mua gần 30.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong 8 tháng qua
xx
CXN_040422_16 475_ Repost Đăng lại bài cũ 14 533 ngày 6.10 (2 năm rưỡi trước): CXN _ 100619_14 533_ Lỗi này là do NXP in tiền tầm 2 năm thu thuế cho mỗi năm và Huệ cho phát hành tự do TPDN, cái này gọi là easy money (đồng tiền dễ, muốn bao nhiêu cũng có). Bộ Chính Trị nên đọc bài này, lúc này CXN sẽ ít viết về KTVM vì đang chờ chúng sụp đỗ tài chính, ko muốn cung cấp thêm thông tin cho chúng xử lý. Chúng nó đang rất hoang mang không biết giải quyết cách nào, in tiền nhiều thêm cũng chết, ngưng in tiền siết chặt tín dụng cũng chết vì dự án dang dỡ của CP cũng như nhà đầu tư tư nhân đều chết vì không có tiền bơm ra nữa đang lúc cần cấp bách. Trong đất nước VN, NHNN tiếng Anh gọi là “Lender of last resource” tức là người cho vay cuối cùng, người thầu cuối cùng của hệ thống tín dụng. Cho NH, Cty BĐS phát hành trái phiếu tức là cho họ có quyền in tiền tự do. Vì sao ?? Vì khi họ muốn có ngàn tỷ, chục ngàn tỷ, trăm ngàn tỷ thì NH như Vietin bank này cứ ấn hành TPDN với lãi suất thả nổi cao hôn thị trường tài chánh rất nhiều. Dĩ nhiên những TPDN này sẽ hút mỗi cty cả chục ngàn, cả trăm ngàn tỷ mà nếu thị trường BĐS chậm lại do siết chặt tín dụng thì họ sẽ không bao giờ có tiền trả lãi suất TPDN. Họ sẽ là những Nguyễn Văn Mười Hai (NVM2) nhân rộng, không phải 1 NVM2 nhân rộng mà là cả trăm NVMH vì ngành NH có gần 100 Tổ chức tín dụng(TCTD), rồi thêm ngành BĐS chủ đầu tư đang xây căn hộ cao cấp condotel v.v.., ngành này là cả ngàn NVM2. Dư nợ tín dụng trước khi in tiền và tự do TPDN đã là 7 triệu tỷ mà chỉ 1 NH Viettin bank đã là 1.12 triệu tỷ (có gần 100 TCTD). Khi hút hết tiền trong thị trường huy động, thị trường tài chính thì NHNN phải là lender of last resource, tức là vẫn phải tiếp tục in tiền vì nếu không thì những dự án dỡ dang càng chết nhanh, không bán cho ai dc, mà càng in tiền thì dấu hiệu lạm phát, giá BDS tăng phi mã là không giấu diếm dc nữa, nguy cơ trở thành Venezuela thì ngày càng gần, càng nhanh mà không chặn lại dc. TTCK đang bị NĐT ngoại tháo chạy. FDI rời bỏ VN rất nhiều vì ng ngoại quốc khi QG nào có lạm phát tăng là họ tháo chạy rất nhanh, từ đó tạo nên sụp đổ tài chánh của nước đó (venezuela): Nợ trái phiếu của VietinBank tăng lên 36.500 tỷ đồng
xx
CXN_040422_16 476_ Repost Đăng lại bài cũ 14 595 ngày 9.11.19 (2 năm rưỡi trước): CXN _ 110919_14 595_ Một điều 100 triệu người dân trong nước nên khắc ghi trong tâm khảm rằng thủ phạm cho phép DN tư nhân phát hành trái phiếu vô tội vạ chính là Vương Đình Huệ. Lần suy trầm trước tháng 9.2011, NH lãnh quả nợ xấu 1,2 triệu tỷ từ DN BĐS đã lại quả Nguyễn Văn Bình nên NV Bình dùng tiền nhà nước mua 3 Nh với giá zero cổ phiếu. Lần này NH với nợ xấu lại quả Vương Đình Huệ để Huệ bật đèn xanh phát hành tự do TPDN để NH có nợ xấu BĐS sẽ lảm môi giới bán TPDN BĐS cho DN BĐS và tiền thu về NH sẽ giữ lại trả nợ xấu mà DN BĐS nợ NH trước đó. Đó là cách thoát nợ xấu của BĐS lần suy trầm tháng 3.2016 này nhờ vào Vương Đình Huệ: Đảo nợ bất động sản bằng trái phiếu?
xx
CXN_040422_16 477_ Repost Đăng lại bài cũ 14 601 ngày 14.11.19 (2 năm rưỡi trước): CXN _111419_14 601_ Lý thuyết chen lấn tín dụng (crowding-out of credits) ở Vn của CXN là gì ??: Là tình trạng đầu tư công không cắt giảm bớt trong ngân sách (vì lo thiếu tiền tham nhũng loại 5 tỷ đô SB Long Thành hét giá 18 tỷ đô, loại 55 tỷ đô đường sắt cao tốc, loại 7 tỷ đô đường bộ cao tốc v.v…) tranh giành, chen lấn tín dụng với DN tư nhân. Vì tranh giành nên lãi suất bị “đấu thầu” tăng cao như ngày hôm nay là LS TPDN lên 20%. @ thằng ngây thơ, ngu và dốt KT như Nguyễn Xuân Phúc và Vương Đình Huệ đọc bài CXN ít nhất vài năm nay và với não lợn của chúng chúng nghĩ rằng ông Châu nói chen lấn tín dụng thì chúng ta phá thế chen lần tín dụng như là một chánh phủ kiến tạo, chúng ta sẽ nghe lời Cấn Văn Lực in tiền thật nhiều (trong 3 năm qua, in ra 6 triệu tỷ mà thu thuế mỗi năm chỉ 1,2 triệu tỷ). Hậu quả là 4 tăng, tỷ giá, lạm phát thật, lãi suất và in tiền tăng và 1 giảm là TTCK. Để bổ sung cho cái ngu của NXP, đến đầu năm 2019 thì VĐ Huệ bật đèn xanh cho phát hành TPDN, DN (kể cả NH) phát hành quá nhiều TPDN với lãi suất tăng từ 10% lên 14.5% rồi bây giờ 20% với tổng TP lưu hành là 53 tỷ usd (1,2 triệu tỷ). Tất cả tiền lưu hành gần như bị hút bởi TPDN nên NH ko thu dc tiết kiệm định kỳ, NH dùng chứng chỉ tiết kiệm để lách tăng lãi suất. Những điều tranh giành tín dụng này làm NHNN phải in thêm tiền (sẽ trở thành Venezuela) vì nếu ko in thêm tiền thì cả hệ thống tài chánh sẽ sụp đổ vì … thiếu tiền trầm trọng.Không biết BCT, BBT, BCHTW, ĐBQH, ĐV, CML Thành có biết chuyện này hay không. Đây chính là bắt đầu (chỉ bắt đầu thôi) của làn sóng tăng lãi suất phi mã. Mời xem bài cũ (trích: “CXN _ 110919_14 595_ Một điều 100 triệu người dân trong nước nên khắc ghi trong tâm khảm rằng thủ phạm cho phép DN tư nhân phát hành trái phiếu vô tội vạ chính là Vương Đình Huệ. Lần suy trầm trước tháng 9.2011, NH lãnh quả nợ xấu 1,2 triệu tỷ từ DN BĐS đã lại quả Nguyễn Văn Bình nên NV Bình dùng tiền nhà nước mua 3 Nh với giá zero cổ phiếu. Lần này NH với nợ xấu lại quả Vương Đình Huệ để Huệ bật đèn xanh phát hành tự do TPDN để NH có nợ xấu BĐS sẽ lảm môi giới bán TPDN BĐS cho DN BĐS và tiền thu về NH sẽ giữ lại trả nợ xấu mà DN BĐS nợ NH trước đó. Đó là cách thoát nợ xấu của BĐS lần suy trầm tháng 3.2016 này nhờ vào Vương Đình Huệ”(HT): Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp lên mức 20% – Bao nhiêu mới là đỉnh?
xx
CXN_040422_16 478_ Repost Đăng lại bài cũ 14 648 ngày 15.12.19 (2 năm rưỡi trước): CXN _121519_14 648_ Khi CSVN sụp đổ tài chánh rồi sụp đổ KTVM rồi sụp đỗ chính trị thì những chiên da KT Đông Âu (XHCN) như cố vấn trưởng KT cho Nguyễn Văn Linh là Lê Đăng Doanh và cố vấn KT cho Phan Văn Khải là Phạm Chi Lan cùng đồng bọn KT Gia XHCN, Đông Âu, KT karl marx, KT nhà nước làm chủ đạo đều phải học lái xe Uber vì đó chính là nơi họ kiếm cơm vì họ không có tí ý tưởng nào về KTTT cũa tư bản, họ không hiểu nỗi chen lấn tín dụng là gì, họ không hiểu tại sao Cấn Văn Lực xúi NXP in tiền tầm 6 triệu tỷ từ tháng 7. 2017 mà nay hệ thống NH lại cạn kiệt tiền mặt, họ không hiểu tại sao Vương Đình Huệ cho phát hành Trái Phiếu Doanh nghiệp tự do để giảm áp lực doanh nghiệp vay của Nh thì hệ thống sẽ tốt hơn. Họ vẫn còn gãi đầu gãi tai vì họ ko hiểu là khi in tiền thì sẽ gây ra lạm phát, thì sẽ có 5 vấn đề hỗ tương là 4 tăng và 1 giảm, 4 tăng là lãi suất, tỷ giá, lạm phát thật và cứ liên tục tăng in tiền và 1 giảm là TTCK. Họ ko hiểu là khi dc tự do ấn hành TPDN nếu ấn hah2 mà ế thì DN hấp hối chỉ việc tăng lãi suất từ 10 lên 14.5 và bây giờ lên 20% thì sẽ có người mua thôi, cũng như giá cổ phiếu của TTCK vậy, bán giá này ko ai mua thì thằng nào mún mua thấp 1 chút thì tao bán cho. Đơ giản hệ thống KTTT là vậy, còn lý thuyết KT Đông Đức mà Lê Đăng Doanh học từ thời bao cấp, từ thời HCM còn trg hang Bắc Pó là NHNN sẽ kiểm soát tất cả, NHNN chỉ in thêm tiền XHCN ko có lạm phát thì có gì mà sợ. Bằng chứng những gì CXN nói trên đây là bọn chiên da KT Đông Âu như LĐDoanh và PCLan có dự bào dc trận khủng hoảng in tiền và khủng hoảng TPDN đâu, chỉ có CXN cảnh báo từ đầu 2018 (gần 2 năm nay). LĐDoanh và PCLan vẫn còn câm như hến chứ có dám dự báo gì đâu, có dám cãnh báo gì đâu vì sợ sai thì có người bên Úc chửi cho tất nước như đã từng bị chửi ngày 9.12.15(hơn 4 năm trước mấy ngày (Trích: “CXN_ 120915_10 844_Đất nước VN với 93 triệu dân, nền KT gần 200 tỷ usd mà có những chuyên gia KT đầu ngành như bà Phạm Chi Lan và Lê Đăng Doanh như thế này thì cứ nhìn trình độ của họ là biết tại sao KT này không vỡ nợ” và bài này “CXN_121115_10 861″(HT)): Thanh khoản tiền đồng cạn kiệt tạo áp lực lên tỷ giá
xx
CXN_040422_16 479_ Repost Đăng lại bài cũ 14 650 ngày 13.12.19 (2 năm rưỡi trước): CXN _ 121319_14 650_ Thằng dốt KT Vương Đình Huệ xúi dục người dân mua TPDN để đạt chỉ tiêu phát hành TP, còn Bộ Tài Chính thì cảnh báo không nên mua TPDN ngày 20.11.19 (hơn 2 tháng khi BTC bắt đầu nhìn thấy dấu hiệu nguy hiểm trên thị trường tiền tệ, sau ngày 8.9.19 CXN cảnh báo): Bộ Tài chính khuyến cáo nhà đầu tư cá nhân không mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao
xx
CXN_040422_16 480_ Repost Đăng lại bài cũ 14 772 ngày 14.02.19 (hơn 2 năm trước): CXN_021420_14 772_ Một bài báo ntn nói lên nhiều điều lắm, tuần tự tôi sẽ phân tích những gì tôi đã cảnh báo trước. Cho dù thế nào CSVN thì bây giờ hết đường rồi: Thằng Thủ Tướng ĐH 13 bắt đom đóm và cào nghêu với thành tích của nó đây…DN tự do phát hành TPDN, hôm nay thì phải siết chặt, thêm 1 lần nữa KTVM bị giật cục bởi bọn ngu và dốt này. In tiền, bơm tiền từ 2017, phát hành tự do TPDN, DN BĐS phát hành tự do TPDN hằng trăm ngàn tỷ. DNBĐS lấy tiền này xây luxury condotel, KS nghĩ dưỡng cao cấp, bây giờ siết hết lại, siết cả tín dụng cho ng mua BĐS thì làm sao DNBĐS này bán dc hàng để có dòng tiền thanh toán TPDN mà họ phát hành ra trước đây. Có phải giật cục hay không ??? Nhìn Novaland đổ 600 ngàn tỷ và bây giờ không lối thoát thì biết ngay: Siết trái phiếu, thắt tín dụng: Bất động sản 2020 khó chồng khó
xx
CXN_040422_16 481_ Repost Đăng lại bài cũ 14 773 ngày 15.02.20 (hơn 2 năm trước): CXN_021520_14 773_ Thành tích của những thằng ngu và dốt như VĐ Huệ đom đóm cào nghêu. Bật đèn xanh cho phát hành TPDN tự do, chính những thằng vừa ngu vừa dốt này lại chỉ định chỉ tiêu cho tới 2020, 2030 v.v.. mà dell thằng nào biết DN BĐS phát hành TPDN để làm gì, để bỏ túi, để tẩu tán, hay để xây hằng chục ngàn căn hộ luxury mà không ai có tiền mua (Trích: “Theo nhận định chung của SSI, thị trường trái phiếu đang ngày càng sôi động với sức nóng tăng lên từ cả phía cung và phía cầu. Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành TPDN, thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 1/2/2019 với nhiều điểm mới đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho thị trường TPDN. xx. Theo Quyết định 1191 của Thủ tướng, mục tiêu quy mô thị trường tráiphiếu sẽ đạt 45% GDP năm 2020 và 65% GDP năm 2030; trong đó, dư nợ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt 7% GDP năm 2020 và 20% vào năm 2030.”(HT)). Thằng đom đóm lại ngu xuẫn mà nghĩ rằng phát hành TPDN là giảm áp lực cho hệ thống NH. Thực tế 1 năm qua cho thấy phát hành TPDN làm thiên hạ rút tiền khỏi hệ thống NH ra mua TPDN, gia tăng áp lực cho thanh khoản NH: Đồng loạt cảnh báo rủi ro trái phiếu bất động sản
xxx
CXN_040422_16 482_ Repost Đăng lại bài cũ 15 054 ngày 18.8.20 (gần 2 năm trước): CXN_081820_15 054_ Luận bàn về tài kinh bang tế thế của một Thủ Tướng cứ mãi lăng xăng tìm bất kỳ cái ghế nào trong tứ trụ nhưng ko tìm ghế Thủ Tướng nhiệm kỳ 2. Lý do nào NXP ko tìm ghế TT nk2 ??? Chỉ duy nhất 1 ng ngoài ĐCSVN biết vì người này theo sát và trù dập bất kỳ Thủ Tướng nào về KTVM, đó là CXN. Nhưng ai là chủ động cho NXP ko tìm đến ghế nk2 ?? Chính NXP chủ động hay BCHTW chủ động ??? CXN xin trả lời là chính BCHTW chủ động ko cho NXP tham gia nk2 vì CXN đã vạch rõ cái ngu dốt của NXP ngay khi trước ĐH 12 kết thúc tháng giêng năm 2016 (gần 5 năm trước). Trích bài 11 008 ngày 18.1.16: “CXN: Và đây là món quà khuyến mãi mà ĐCSVN tặng riêng cho chiến lược của CXN. Trích:”Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng thường trực, phó thường trực Ban Phòng chống tham nhũng của Chính Phủ, người từ hai năm nay, nắm gần hết quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng, là cái gai trong mắt ông Dũng. Chính Nguyễn Xuân Phúc bí mật chỉ đạo thẩm tra Hồ sơ ông Dũng. Thực chất thì ông ta đã bán đứng Nguyễn Tấn Dũng khi báo cáo hồ sơ điều tra này lên Thường vụ Bộ Chính Trị. Ông này vào chân Thủ Tướng chỉ vì ông là người thứ hai sau ông Dũng đang nắm thực quyền Chính Phủ. Nhưng không ít người trong TW và Bộ Chính trị biết rất rõ rằng ông là một kẻ gian hùng, đầy tham vọng và là kẻ bán chúa cầu vinh. Vai diễn của ông chưa kết thúc, chỉ vì không thể loại cùng một lúc cả ông lẫn Nguyễn Tấn Dũng, trong khi vũ khí đang có trong tay cả hai ông. Nhưng cũng chắc không quá lâu. Ông sẽ được “đưa lên” làm Thường trực Ban Bí Thư, rồi…về!“(HT). Tóm tắt về NXP ntn, trong 2 năm đầu 2016,17, NXP ăn bã của CXN nên đau đáu tìm cách hạ lãi suất (để thoát “chen lấn tín dụng” do nợ công quá cao) để tăng GDP để thoát suy trầm để có nk2, nhưng không thành, đến tháng 7.2017, NXP nghe lời xúi dại của Cấn Văn Lực in tầm 2 triệu tỷ vnd, CXN khám phá ra đầu 2018 và viết về 5 vấn đề hỗ tương là hậu quả của in tiền tầm 2 triệu tỷ (gấp đôi tổng thu thuế hằng năm). 5 vấn đề hỗ tương đó là in tiền sẽ làm tỷ giá tăng, lãi suất tăng lạm phát tăng và ngày càng tăng in tiền (năm 2020 là in 4,5 triệu tỷ vnc, gấp 3 lần tổng thu thuế hàng năm)
xx
CXN_040522_16 483_ Repost Đăng lại bài cũ 15 203 ngày 10.3.20 (gần 2 năm trước): CXN_031021_15 203_ Lạm phát VN không phải tăng dần trở lại đâu mà đã bị dìm hàng cho xẹp xuống bởi NXP chỉ đạo cho Nguyễn Bích Lâm TCT TCT Kê (bị VĐH đuổi việc ngày 3.7.2020 thay bằng Nguyễn Thị Hương) từ tháng 7 năm 2017 khi chúng in tiền tầm 3 triệu tỷ mỗi năm để tăng tăng trưởng tín dụng 20-21%. Đến 2020 vì Covid, chúng phải in 4.5 triệu tỷ. Những vật giá từ thời đó bị chúng hạ thấp từ 10-20%. Bây giờ với Nguyễn Thị Hương làm thống kê chỉnh chu, KT kỷ trị thì mới khám phá ra phải dùng giá tháng trước, năm trước (bị dìm so với giá mới ngày hôm nay) nên lạm phát tự nhiên bật tăng kinh khủng. và VĐ Huệ đã đúng khi tuyên bố ngày 18:52, 10/12/2018″Phó Thủ tướng: Thống kê sai lệch sẽ ‘giết chết’ các quyết định”VĐ Huệ là người làm KT chỉnh chu theo lối kỷ trị. Nếu Nguyễn Bích lâm không nghe lời NXP dìm giá CPI thì từ 2017 lãi suất sẽ tăng tiệm tiến (từ từ) và tỷ giá cũng tăng từ từ. Vì NXP gian dối và chỉ đạo Nguyễn Bích Lâm gian dối nên bây giờ tỷ giá tự do vọt lên 24k/usd và vằng hơn giá quốc tế 9 triệu/lượng, lãi suất thì bây giờ phải tăng mạnh để kiềm chế lạm phát, y chang như thời 3 Dũng tháng 9.2011, tạo nên suy trầm kéo dài từ 2011 đến 2016 rồi cứ tiếp tục suy trầm với thống kê tăng trưởng dởm. Như vậy để chứng tỏ cho mn nhìn thấy dìm con số thống kê sẽ không mất đi mà chúng sẽ hiện trở lại và càng khó khăn hơn để điều chỉnh chính sách sau này để cân bằng áp lực như VĐH từng nói: Giết chết các quyết định: Áp lực lạm phát dần trở lại
xx

CXN_040522_16 484_ Repost Đăng lại bài cũ 15 209 ngày 12.3.20 (gần 2 năm trước): CXN_031221_15 209_ VĐ Huệ là một nhà KTG kỹ trị ntn ?? Kỹ trị là minh bạch, ko gian dối, không ăn gian như thằng lừa đảo NXP (Thằng luôn miệng huênh hoang là CP sáng tạo…). Ngày 8.3.21tôi viết bài này (CXN_030821_15 202_ VĐ Huệ đã dùng áp lực cá nhân của để mặc cả cho sự tham gia tứ trụ. (KT TC của DCSVN đã kiệt quệ vì NXP mà không còn ai cứu dc, cả Đảng và BBT, BCT, BCHTW, BCS, ĐBQH, ĐV, CMLT đều biết chuyện này. Điều kiện đó là NXP và Nguyễn Bích Lâm (TCT TCT Kê phải ra đi khỏi CP khóa 13; NB Lâm bị âm thầm đuổi cổ về vườn ngày 3.7.2020 và thay bởi Nguyễn Thị Hương (thời gian VĐ Huệ đang làm giá với Đảng vè phe T Lú))). Hôm nay tôi tìm lại dc bài cũ (Trích bài 15 056 ngày 21.8.20 và bài 14 831 ngày 27.3.20 (gần 1 năm nay) : “(Trích: “CXN_032720_14 831_ Với cái nhìn của CXN với tất cả kinh nghiệm, kiến thức, tầm nhìn về KT, CT, XH thì thằng Phúc tệ về KT gấp trăm lần thằng 3D, thằng Trương Hòa Bình về KT tệ gấp trăm lần thằng NXP. Chỉ có cái ý đồ của VĐ Huệ là rất khó đoán cho CXN. Khó đoán là 50-50 có thể Huệ biết quá nhiều về tình hình KT, TC, ảnh hưởng của in tiền, lạm phát, tín nhiệm Moody’s, bad publicity của Bloomberg làm Huệ tháo chạy khỏi chức Thủ Tướng hay Huệ đang “làm giá, làm chảnh” với Trọng Lú, đang cho điều kiện TL phải làm cho Huệ trc khi Huệ nhận chức TT vì ko còn ai đủ hiểu biết (cho dầu kiến thức KT của Huệ rất tồi khi bật đèn xanh cho tự do phát hành TPDN gây lạm phát tiềm ẩn rất mạnh nên vàng và usd của VN tăng rất mạnh so với thế giới cho dầu có yếu tố dịch corona virus Chinese Wuhan trg đó (TL vừa mới phát biểu gần đây rằng yếu tố nhân sự ĐH 13 sẽ là yếu đố sụp hay vững của chế độ, chứng tỏ TL rất lo sự sụp đổ của chế độ nếu nhân sự không vững vàng tức là nhân sự về KT không vững vàng, tức là Huệ làm Bí Thư HN hay Thủ Tướng để T Hòa Bình thì chắc chắn là chế độ sụp đổ.”(HT). Đó là nhận định ngày 27.3.20, lúc đó CXN ko sure là Huệ tháo chạy hay làm chảnh đặt điều kiện với Trọng Lú. Ngày hôm nay 19.8.20 thì CXN biết Huệ làm giá, đặt điều kiện với T Lú. Điều kiện đó là gì ??? Có vài điều kiện mà CXN nhìn thấy đó là: 1. NXP ko làm TBT khi Huệ làm TT… 2. Không có chuyện phù phép số thống kê nữa .. 3. Không có chuyện in tiền nữa, phải thắt lưng buộc bụng… 4. Không có chuyện hô khẩu hiệu nữa (Trích RFA: ““Báo cáo chán lắm, cứ ‘nâng cao, đẩy mạnh, tăng cường’, chả biết thế nào mà lần. Không đưa số liệu cụ thể vào thì không thấy rõ được thành quả. Báo cáo chính trị không chỉ để bên trên, mà mọi cán bộ, đảng viên, người dân thành phố đọc”. Đó là chia sẻ của ông Vương Đình Huệ, bí thư Thành ủy Hà Nội, tại hội nghị lấy ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tổ chức hôm 24 tháng 7 năm 2020.”(HT)): Mời xem bên dưới 4 bài đính kèm…Phó Thủ tướng: Thống kê sai lệch sẽ ‘giết chết’ các quyết định:DẤU ẤN CỦA VƯƠNG ĐÌNH HUỆ.:VC ĐANG BẮT ĐẦU ÁP DỤNG ĐƯỜNG LỐI KỸ TRỊ KINH TẾ VÌ LO SỢ SỤP ĐỔ VỀ KINH TẾ VĨ MÔ NHƯ NHỮNG GÌ ÔNG CHÂU XUÂN NGUYỄN CẢNH BÁO.; Báo cáo chính trị đầy khẩu hiệu không biết đâu mà lần!
xx

Mời đọc bài cũ 16 485 ngày 5.4.22

xx
CXN_040522_16 485_Kính thưa quý đồng bào, “Ngân hàng Nhà nước vừa liên tiếp bơm ròng “, những gì tôi viết về in tiền gây lạm phát thì ngày hôm nay thể hiện đầy đủ <5 vấn đề hỗ tương 4 tăng 1 giảm là lãi suất, tỷ giá, lạm phát, inthêm tiền và 1 giảm là TTCK>{ Trích điều 45. of The Main Points45. 5 Vấn Đề Hỗ Tương: CXN_032222_16 412_ Repost Đăng lại bài cũ 14 230 ngày 23.4.19 (gần 3 năm trước):CXN_042319_14 230_ Tại sao giá xăng tăng ??? Lỗi tại ai vậy ??? Lỗi tạiNguyễn Xuân Phúc chứ tại ai !!! Thằng ngốc này là thằng chỉ đạo in tiềngây ra 5 vấn đề hỗ tương 4 tăng 1 giảm là lãi suất, tỷ giá, lạm phát, inthêm tiền và 1 giảm là TTCK. Tỷ giá cứ bò lên mỗi ngày dăm ba vnd từcuối năm 2018 đến giờ. DN nhập khẩu xăng, điện phải nhập khẩu than đáđốt trong nhà máy nhiệt điện phải tăng chi phí nhập khẩu nguyên liệu, CPkhông trợ giá usd tăng thì giá nhập khẩu xăng, than phải tăng. Từ đógiá xăng và điện phải tăng chứ DN nào trong KTTT cứ lỗ lã mãi dc ??? Chỉduy nhất một chỉ đạo của một thằng ngốc làm thủ tướng ra lệnh bơm tiềntăng trưởng tín dụng tháng 7.2017 mà ngày hôm nay mọi khó khăn đổ lênđầu ng dân đen: Giá xăng liên tục tăng, gánh nặng đè lên vai người tiêu dùng và doanh nghiệp}: Ngân hàng Nhà nước vừa liên tiếp bơm ròng

xx

Mời bấm vào link dưới điều 459 để đọc bài cũ 17 216 ngày 18.3.23
xx
459 Chủ tịch HBC khẳng định sẵn sàng “gán nợ” bằng đất đai, tài sản.Đây là thành tích của con thằng chúa tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng, đó là thằng oắt con Nguyễn Thanh Nghị mới học xong Thạc sĩ Kiến trúc bên Mỹ, vế dc 3D tham nhũng chính sách đặt nó làm Phó HTruong truong KTruc Saigon và năm rồi bốc ra là Bí thư Phú Quốc, tại đây thằng Nghị này móc ngoặc tùm lum, bị kỷ luật đảng, nhưng thằng Chó Đầu đình, Chính đầu đò PMC vẫn đem nó về làm BT XD để làm chuyện lớn. Mà chưa có ai ng.u với óc lợn như thằng Nghị này giao 2 tr tỷ cho thằng Hòa Bình Constructions (HBC) nợ như chúa chổm những thầu con, thậm chí 6 nhà thầu con (subContractors) từ chối thực hiện bất kỳ dự án nào cho HBC cho tới khi HBC thanh toán công nợ từ tháng 6.22 tới giờ. @ tr tỷ này để làm 1 tr căn NOXH bình quân 2 tỷ/căn. Thằng thầu HBC chắc là phải biển thủ, chôm chỉa số tiền 2 tr tỷ này trc khi khởi động dự án và xây 1 tr căn hộ này thì sẽ là cơ hội để thằng Nghị tha hồ mà móc ngoặc vì nó chỉ là 1 thằng lơn tơn, ko kinh nghiệm thương mại (Commercial experience) để vận hành 1 Project 100 Billion usd (100 tỷ usd).CXN_ 031823_17216 {xx Mời bấm vào link dưới điều 458 để đọc bài cũ 17 210 ngày 17.3.23 xx 454 Nhóm thầu phụ thông báo dừng thi công một số dự án do Xây dựng Hòa Bình (HBC) làm tổng thầu. Đây là cty tổng thầu cho Nguyễn Thanh Nghị làm tổng thầu cho 1 triệu căn hộ NOXH. HBC này nợ như chúa chổm, các thầu phụ ko làm cho HBC nữa cho tới khi HBC trả hết công nợ từ tháng 7.2022 đến giờ. Như CP HCS CXN đã nói, Nguyễn Thanh Nghị là ng chỉ có văn bằng chứ hoàn toàn ko có kinh nghiệm thương mại, để thằng này vận hành mảng NOXH thì sẽ đi đến thua lỗ và bù tiền từ Ngân sách do thằng này sẽ bị thầu lừa gạt, vẽ vời.CXN_031723_17211} {xx Mời bấm vào link dưới điều 458 để đọc bài cũ 17 215 ngày 18.3.23 xx 458 Vì đâu thị trường bất động sản khó chồng khó như hiện nay?. Những thằng TS Cầu Lông như ĐT Thịnh này chỉ bi bô mà sủa khi bđs thực sự khó khăn chứ tầm cỡ TS Cầu Lông não lợn của bọn này không thể dự báo trước để cảnh báo cho nền KT ko bị sụp đổ. Loại TS Cầu Lông như Đinh Trọng Thịnh này thì chỉ giởi cái ăn phong bì của DN bđs để mà sủa cho họ thôi. CXN_ 031823_17 215}.

xx

https://cafef.vn/thi-truong-bat-dong-san-kho-khan-nhu-hien-nay-la-he-qua-cua-giai-doan-thoi-gia-20230318090358061.chn
18-03-2023 – 09:11 AM | Bất động sản

Thị trường bất động sản khó khăn như hiện nay là hệ quả của giai đoạn “thổi giá”?

xx
Mời đọc bài cũ 17 216 ngày 18.3.23

xx
CXN_031823_17216_Chủ tịch HBC khẳng định sẵn sàng “gán nợ” bằng đất đai, tài sản.Kínhthưa quý đồngbào, Đây là thành tích của con thằng chúa tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng, đó là thằng oắt con Nguyễn Thanh Nghị mới học xong Thạc sĩ Kiến trúc bên Mỹ, vế dc 3D tham nhũng chính sách đặt nó làm Phó HTruong truong KTruc Saigon và năm rồi bốc ra là Bí thư Phú Quốc, tại đây thằng Nghị này móc ngoặc tùm lum, bị kỷ luật đảng, nhưng thằng Chó Đầu đình, Chính đầu đò PMC vẫn đem nó về làm BT XD để làm chuyện lớn. Mà chưa có ai ng.u với óc lợn như thằng Nghị này giao 2 tr tỷ cho thằng Hòa Bình Constructions (HBC) nợ như chúa chổm những thầu con, thậm chí 6 nhà thầu con (subContractors) từ chối thực hiện bất kỳ dự án nào cho HBC cho tới khi HBC thanh toán công nợ từ tháng 6.22 tới giờ. @ tr tỷ này để làm 1 tr căn NOXH bình quân 2 tỷ/căn. Thằng thầu HBC chắc là phải biển thủ, chôm chỉa số tiền 2 tr tỷ này trc khi khởi động dự án và xây 1 tr căn hộ này thì sẽ là cơ hội để thằng Nghị tha hồ mà móc ngoặc vì nó chỉ là 1 thằng lơn tơn, ko kinh nghiệm thương mại (Commercial experience) để vận hành 1 Project 100 Billion usd (100 tỷ usd). {xx Mời bấm vào link dưới điều 458 để đọc bài cũ 17 210 ngày 17.3.23 xx 454 Nhóm thầu phụ thông báo dừng thi công một số dự án do Xây dựng Hòa Bình (HBC) làm tổng thầu. Đây là cty tổng thầu cho Nguyễn Thanh Nghị làm tổng thầu cho 1 triệu căn hộ NOXH. HBC này nợ như chúa chổm, các thầu phụ ko làm cho HBC nữa cho tới khi HBC trả hết công nợ từ tháng 7.2022 đến giờ. Như CP HCS CXN đã nói, Nguyễn Thanh Nghị là ng chỉ có văn bằng chứ hoàn toàn ko có kinh nghiệm thương mại, để thằng này vận hành mảng NOXH thì sẽ đi đến thua lỗ và bù tiền từ Ngân sách do thằng này sẽ bị thầu lừa gạt, vẽ vời.CXN_031723_17211} {xx Mời bấm vào link dưới điều 458 để đọc bài cũ 17 215 ngày 18.3.23 xx 458 Vì đâu thị trường bất động sản khó chồng khó như hiện nay?. Những thằng TS Cầu Lông như ĐT Thịnh này chỉ bi bô mà sủa khi bđs thực sự khó khăn chứ tầm cỡ TS Cầu Lông não lợn của bọn này không thể dự báo trước để cảnh báo cho nền KT ko bị sụp đổ. Loại TS Cầu Lông như Đinh Trọng Thịnh này thì chỉ giởi cái ăn phong bì của DN bđs để mà sủa cho họ thôi. CXN_ 031823_17 215}. Trân Trọng Kính Chào Quý đồng bàoCP HCS CXN Melbourne:Sau thông tin bị thầu phụ đòi tiền, Chủ tịch HBC khẳng định sẵn sàng “gán nợ” bằng đất đai, tài sản
xx
Châu Xuân Nguyễn
xx
Mời bấm vào link dưới điều 458 để đọc bài cũ 17 211 ngày 17.3.23
xx
454 Nhóm thầu phụ thông báo dừng thi công một số dự án do Xây dựng Hòa Bình (HBC) làm tổng thầu. Đây là cty tổng thầu cho Nguyễn Thanh Nghị làm tổng thầu cho 1 triệu căn hộ NOXH. HBC này nợ như chúa chổm, các thầu phụ ko làm cho HBC nữa cho tới khi HBC trả hết công nợ từ tháng 7.2022 đến giờ. Như CP HCS CXN đã nói, Nguyễn Thanh Nghị là ng chỉ có văn bằng chứ hoàn toàn ko có kinh nghiệm thương mại, để thằng này vận hành mảng NOXH thì sẽ đi đến thua lỗ và bù tiền từ Ngân sách do thằng này sẽ bị thầu lừa gạt, vẽ vời.CXN_031723_17211 {xx Mời bấm vào link dưới điều 449 để đọc bài cũ 17 207 ngày 14.3.23 xx 449 Cấp bách gỡ khó cho bất động sản. PMC cứ xoay mòng mòng trg vòng lẫn quẫn ngày càng lớn và hậu quả là không có kết quả gì về bds, tpdn, ttck từ đầu năm 2022 tới nay (gần 1 năm rưỡi). Và chuyện Nguyễn Thanh Nghị xây 1 tr căn NƠXH là bất khả thi. Vì thằng Nghị con 3D này vừa mới ra trường bên Mỹ, vào VN làm Hiệu Phó trường K Trúc, có biết gì về DN xây dựng và bđs đâu, lại càng ko biết gì về tài chính (sau K Trúc thì nhẩy ngay vào BT Phú Quốc). Thằng Nghị này giống Cha nó là thằng 3D y hệt, mới làm BT đã móc ngoặc tùm lum, sai phạm bị kỷ luật khi là BT PQ. Lần này giao NH máu (1 triệu căn hộNƠXH) cho Dracula (con dòng cháu giống của 3D) thì chuyện móc ngoặc ăn chia, lại quả là điều hiển nhiên rồi. CP HCS CXN đã nhìn thấy cái thơ ngây về DN và tài chánh của thằng này khi nó tuyên bố làm 1.3 tr căn hộ NOXH, rồi sau đó ai nhắc nó là 1.3 tr căn với vốn 2 tỷ/căn thì cần 2.6 tr tỹ (2 năm tổng thu thuế) trg bối cảnh NSach ko có tiền để chi thường xuyên,, trả luong cho CNVCB chứ nói gì trích ra 2.6 tr tỷ cho dự án NOXH, vay thì chí có vay NQ chứ DN, NH trg nước thì hụt hơi hết rồi, NQ thì có cty nào cho vay xu teng nào chio CP đâu, nói gì đến BXD. In tiền thì không dám vậy lấy đâu ra 2.6 tr tỷ. Cái món tín dụng 120 ngàn tỷ này cũng là phải lên TV mà vay (như gói cứu trợ Covid 62 ngàn tỷ và 26 ngàn tỷ, như gói phục hồi KT hạ lãi suất 2% (40k tỷ) , như cả gới 435 ngàn tỷ phục hồi KT cũng mất hút luôn). Ai đó nhắc thằng này rằng ko có tiền làm NOXH thì bọn tham nhũng móc ngoặc cố vấn cho thằng Nghị đổi thành 1 tr căn hộ và đồi thành phương án cuốn chiếu. Lúc đầu mời Vượng Vin và Bùi Thành NHơn của NovaLand hợp tác nhưng khi dc chỉ ra Vượng và Nhơn đang nằm bệnh viện và thở Oxy thì bây giờ quay qua cty XD Hòa Bình (HB), thằng HB này cũng nợ đầm đìa đến nỗi 7 nhà thầu con phải tuyên bố ngưng tất cả mọi công việc của HB cho tới khi giải quyết hết nợ đọng. Vậy thì cty XD mà ko có thầu phụ thì làm sao có ai đâu mà XD cả tr căn hộ. Thằng Nghị là 1 thằng hề nhưng tham nhũng, móc ngoạc thì rất giỏi như thằng bố nó. Bị thằng Lú bắt quẻ nên bây giờ phải nuôi vịt !!! CXN_031423_17 205} (xx Mời bấm vào link dưới điều 453 để đọc bài cũ 17 210 ngày 17.3.23 xx 453 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận vay vốn. Tình hình KT thê thảm như thế này chỉ có xảy ra dưới thời một thằng ng.u xuẩ.n nhất dc Lú giới thiệu làm Thủ Tướng mà thôi PMC. Các UVTW bầu cho thằng này bây giờ có thấy lương tâm cắn rứt hay ko ??? Chắc là không vì người CS ko có lương tâm thì làm sao cắn rứt dc. Trg 5 hay 10 năm tới với độ chậm của suy trầm của VN thì tình hình càng tệ hơn nữa. UVTW chỉ còn 1 cách chuộc tội với nhân dân VN là tìm cách truất phế thằng Phạm Minh Chính này nhanh nhất có thể.CXN_031723_17210).
xx

Mời bấm vào link dưới điều 458 để đọc bài cũ 17 215 ngày 18.3.23
xx
458 Vì đâu thị trường bất động sản khó chồng khó như hiện nay?. Những thằng TS Cầu Lông như ĐT Thịnh này chỉ bi bô mà sủa khi bđs thực sự khó khăn chứ tầm cỡ TS Cầu Lông não lợn của bọn này không thể dự báo trước để cảnh báo cho nền KT ko bị sụp đổ. Loại TS Cầu Lông như Đinh Trọng Thịnh này thì chỉ giởi cái ăn phong bì của DN bđs để mà sủa cho họ thôi.CXN_ 031823_17 215xx Mời bấm vào link dưới điều 456 để đọc bài cũ 17 214 ngày 18.3.23 xx 457 Bloomberg: Hãy quên ‘mùa xuân’ lãi suất sẽ được cắt giảm đi, điều tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước. Đây là bài báo của Bloomberg ngày 9.3.23 cảnh báo rằng không có chuyện Mỹ giảm mức độ tăng của lãi suất (ví dụ từ mỗi lần tăng 0.75% thì chỉ còn tăng 0.50% [còn tăng nhưng thấp hơn; hay
chỉ còn tăng 0.25% v.v…]. Bloomberg là phải đưa tin chính xác, nếu không các nhà đầu tư ngoại sẽ kiện hằng triệu, hằng chục triệu usd. Nếu NHNN lỡ tay giảm lãi suất thì khi FED tăng và có áp lực tăng tỷ giá, NĐT ngoại phải rút khòi TTCK Vn thì tình hình sẽ diễn ra y chang như 2022 tức là nếu NHNN ko tăng LS lại thì phải bán usd để bình ổn tỷ giá tránh việc nhà đầu tư ngoại rút tiền usd về nước, đó là áp lực và mệnh lệnh của thị trường tài chính CXN_031823_17 214

xx

https://cafef.vn/sau-thong-tin-bi-thau-phu-doi-tien-chu-tich-hbc-khang-dinh-san-sang-gan-no-bang-dat-dai-tai-san-20230314133826252.chn
xx

Sau thông tin bị thầu phụ đòi tiền, Chủ tịch HBC khẳng định sẵn sàng “gán nợ” bằng đất đai, tài sản

14-03-2023 – 13:40 PM

xx
Mời đọc bài cũ 17 215 ngày 18.3.23

xx
CXN_031823_17215_Vì đâu thị trường bất động sản khó chồng khó như hiện nay?.Kínhthưa quý đồngbào, Những thằng TS Cầu Lông như ĐT Thịnh này chỉ bi bô mà sủa khi bđs thực sự khó khăn chứ tầm cỡ TS Cầu Lông não lợn của bọn này không thể dự báo trước để cảnh báo cho nền KT ko bị sụp đổ. Loại TS Cầu Lông như Đinh Trọng Thịnh này thì chỉ giởi cái ăn phong bì của DN bđs để mà sủa cho họ thôi. {xx Mời bấm vào link dưới điều 456 để đọc bài cũ 17 214 ngày 18.3.23 xx 457 Bloomberg: Hãy quên ‘mùa xuân’ lãi suất sẽ được cắt giảm đi, điều tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước. Đây là bài báo của Bloomberg ngày 9.3.23 cảnh báo rằng không có chuyện Mỹ giảm mức độ tăng của lãi suất (ví dụ từ mỗi lần tăng 0.75% thì chỉ còn tăng 0.50% [còn
tăng nhưng thấp hơn; hay chỉ còn tăng 0.25% v.v…]. Bloomberg là phải đưa tin chính xác, nếu không các nhà đầu tư ngoại sẽ kiện hằng triệu, hằng chục triệu usd. Nếu NHNN lỡ tay giảm lãi suất thì khi FED tăng và có áp lực tăng tỷ giá, NĐT ngoại phải rút khòi TTCK Vn thì tình hình sẽ diễn ra y chang như 2022 tức là nếu NHNN ko tăng LS lại thì phải bán usd để bình ổn tỷ giá tránh việc nhà đầu tư ngoại rút tiền usd về nước, đó là áp lực và mệnh lệnh của thị trường tài chínhCXN_031823_17 214 .}. Trân Trọng Kính Chào Quý đồng bàoCP HCS CXN Melbourne:Vì đâu thị trường bất động sản khó chồng khó như hiện nay?

xx
Châu Xuân Nguyễn
xx

Mời bấm vào link dưới điều 456 để đọc bài cũ 17 214 ngày 18.3.23
xx
457 Bloomberg: Hãy quên ‘mùa xuân’ lãi suất sẽ được cắt giảm đi, điều tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước. Đây là bài báo của Bloomberg ngày 9.3.23 cảnh báo rằng không có chuyện Mỹ giảm mức độ tăng của lãi suất (ví dụ từ mỗi lần tăng 0.75% thì chỉ còn tăng 0.50% [còn tăng nhưng thấp hơn; hay
chỉ còn tăng 0.25% v.v…]. Bloomberg là phải đưa tin chính xác, nếu không các nhà đầu tư ngoại sẽ kiện hằng triệu, hằng chục triệu usd. Nếu NHNN lỡ tay giảm lãi suất thì khi FED tăng và có áp lực tăng tỷ giá, NĐT ngoại phải rút khòi TTCK Vn thì tình hình sẽ diễn ra y chang như 2022 tức là nếu NHNN ko tăng LS lại thì phải bán usd để bình ổn tỷ giá tránh việc nhà đầu tư ngoại rút tiền usd về nước, đó là áp lực và mệnh lệnh của thị trường tài chínhCXN_031823_17 214
.{xx Mời bấm vào link dưới điều 456 để đọc bài cũ 17 213 ngày 17.3.23 xx 456 Sau sự kiện SVB, thị trường kỳ vọng Fed cân nhắc hạ lãi suất sớm hơn, nhà đầu tư chứng khoán nên hành động ra sao?. Đừng kỳ vọng một tí tẹo nào vì lúc 1981, FED kiên định kiềm chế lạm phát từ 14% còn 2% trg 2 năm, tạo suy thoái toàn khủng khiếp nhưng vẫn kiên định và dân Mỹ với dân trí cao thì họ đồng lòng với FED (CT lúc đó là Paul Volcker kiên định vì họ biết lạm phát sẽ là cuộc sống của họ khổ sở hơn trăm bề. CXN_031823_17213}

xx

https://cafef.vn/vi-dau-thi-truong-bat-dong-san-kho-chong-kho-nhu-hien-nay-20230310143951607rf20230313134011288.chn

Vì đâu thị trường bất động sản khó chồng khó như hiện nay?
10-03-2023 – 18:50 PM | Bất động sản

xx
Mời đọc bài cũ 17 214 ngày 18.3.23

xx
CXN_031823_17 214_Bloomberg: Hãy quên ‘mùa xuân’ lãi suất sẽ được cắt giảm đi, điều tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước . Kính thưa quý đồng bào, Đây là bài báo của Bloomberg ngày 9.3.23 cảnh báo rằng không có chuyện Mỹ giảm mức độ tăng của lãi suất (ví dụ từ mỗi lần tăng 0.75% thì chỉ còn tăng 0.50% [còn tăng nhưng thấp hơn; hay chỉ còn tăng 0.25%
v.v…]. Bloomberg là phải đưa tin chính xác, nếu không các nhà đầu tư ngoại sẽ kiện hằng triệu, hằng chục triệu usd. Nếu NHNN lỡ tay giảm lãi suất thì khi FED tăng và có áp lực tăng tỷ giá, NĐT ngoại phải rút khòi TTCK Vn thì tình hình sẽ diễn ra y chang như 2022 tức là nếu NHNN ko tăng LS lại thì phải bán usd để bình ổn tỷ giá tránh việc nhà đầu tư ngoại rút tiền usd về nước, đó là áp lực và mệnh lệnh của thị trường tài chính.{xx Mời bấm vào link dưới điều 456 để đọc bài cũ 17 213 ngày 17.3.23 xx 456 Sau sự kiện SVB, thị trường kỳ vọng Fed cân nhắc hạ lãi suất sớm hơn, nhà đầu tư chứng khoán nên hành động ra sao?. Đừng kỳ vọng một tí tẹo nào vì lúc 1981, FED kiên định kiềm chế lạm phát từ 14% còn 2% trg 2 năm, tạo suy thoái toàn khủng khiếp nhưng vẫn kiên định và dân Mỹ với dân trí cao thì họ đồng lòng với FED (CT lúc đó là Paul Volcker kiên định vì họ biết lạm phát sẽ là cuộc sống của họ khổ sở hơn trăm bề. CXN_031823_17213
}. Trân Trọng Kính Chào Quý đồng bào CP HCS CXN Melbourne: Bloomberg: Hãy quên ‘mùa xuân’ lãi suất sẽ được cắt giảm đi, điều tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trướcxx
Châu Xuân Nguyễn
xx

Mời bấm vào link dưới điều 456 để đọc bài cũ 17 213 ngày 17.3.23
xx
456 Sau sự kiện SVB, thị trường kỳ vọng Fed cân nhắc hạ lãi suất sớm hơn, nhà đầu tư chứng khoán nên hành động ra sao?. Đừng kỳ vọng một tí tẹo nào vì lúc 1981, FED kiên định kiềm chế lạm phát từ 14% còn 2% trg 2 năm, tạo suy thoái toàn khủng khiếp nhưng vẫn kiên định và dân Mỹ với dân trí cao thì họ đồng lòng với FED (CT lúc đó là Paul Volcker kiên định vì họ biết lạm phát sẽ là cuộc sống của họ khổ sở hơn trăm bề. CXN_031823_17213 {x Mời bấm vào link dưới điều 378 để đọc bài cũ 17 212 ngày 3.2.23 xx 378 Đây là cuộc suy thoái chưa từng có trong lịch sử. CP HCS CXN là người đầu tiên nhìn ra suy thoái cuối 2022, đầu 2023, trước hơn cả những chuyên gia gạo cội về KT, tài chánh của phố Wall { Mời bấm vào link kế bên điều 3 để đọc bài cũ 16 148 ngày 24.1.22 (hơn 1 năm trc) 3. VN sẽ đi vào suy trầm 5 năm bắt đầu từ cuối 2022 Updated CXN_012422_ 16 148_”Giá dầu tiến gần 100 USD/thùng hình thành vòng xoáy lạm phát & tăng lãi suất”. Càng ngày, thông tin xấu về lạm phát toàn cầu càng xuất hiện. Nếu tình hình lạm phát càng tệ thì chắc chắn một điều rằng cả thế giới phải đeo theo kiềm chế lạm phát tức là lãi suất phải tăng nhanh hơn và đậm đà hơn và kết quả là suy thoái càng sâu hơn và độ chậm càng dài hơn để thoát ra từ OECD 2 năm thoát ra có thể thành 3 hay 4 năm và VN có thể từ 5 năm thành 7 hay 10 năm.Tuyên bố long trọng (extremely serious) của CP CXN rằng VN sẽ đi vào suy trầm, thậm chí khủng hoảng KT cuối 2022, nửa bán đầu 2023 và sẽ kéo dài ít nhất 5 năm. } và theo ý kiến của CP HCS CXN sẽ là suy thoái khốc liệt nhất lịch sử từ ngày Đại suy thoái 1929-30. Xin mời đọc trích dẫn bài dịch Suy thoái 1981-82 và lời bình của CP HCS CXN.CXN_020323_ 17 123} {xx Mời bấm vào link dưới điều 455 để đọc bài cũ 17 212 ngày 17.3.23 xx 455 FED sẽ tăng cường siết chính sách tiền tệ?. Chắc chắn là phải siết mạnh cho đến khi lạm phát tại Mỹ xuống còn 2% (hiện giờ là hơn 5%). Trích bài báo nguồn: “… Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell hôm 7-3 cho biết cơ quan này có thể nâng lãi suất cao hơn và nhanh hơn so với dự kiến khi lạm phát vẫn còn cao. Ông Powell cảnh báo sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa sau khi dữ liệu vào đầu năm nay cho thấy lạm phát không còn duy trì đà giảm như vào cuối năm 2022. Theo chủ tịch FED, chặng đường để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% vẫn còn dài và có thể nhiều chông gai.”(HT bài báo nguồn) CXN_031723 17212 }

xx

https://cafef.vn/bloomberg-hay-quen-mua-xuan-lai-suat-se-duoc-cat-giam-di-dieu-toi-te-nhat-van-con-o-phia-truoc-20230309112630318.chn

Bloomberg: Hãy quên ‘mùa xuân’ lãi suất sẽ được cắt giảm đi, điều tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước

09-03-2023 – 13:26 PM | Tài chính quốc tế

xx
Mời đọc bài cũ 17 213 ngày 18.3.23

xx
CXN_031823_17 213_Sau sự kiện SVB, thị trường kỳ vọng Fed cân nhắc hạ lãi suất sớm hơn, nhà đầu tư chứng khoán nên hành động ra sao? . Kính thưa quý đồng bào, Đừng kỳ vọng một tí tẹo nào vì lúc 1981, FED kiên định kiềm chế lạm phát từ 14% còn 2% trg 2 năm, tạo suy thoái toàn khủng khiếp nhưng vẫn kiên định và dân Mỹ với dân trí cao thì họ đồng lòng với FED (CT lúc đó là Paul Volcker kiên định vì họ biết lạm phát sẽ là cuộc sống của họ khổ sở hơn trăm bề. {x Mời bấm vào link dưới điều 378 để đọc bài cũ 17 212 ngày 3.2.23 xx 378 Đây là cuộc suy thoái chưa từng có trong lịch sử. CP HCS CXN là người đầu tiên nhìn ra suy thoái cuối 2022, đầu 2023, trước hơn cả những chuyên gia gạo cội về KT, tài chánh của phố Wall { Mời bấm vào link kế bên điều 3 để đọc bài cũ 16 148 ngày 24.1.22 (hơn 1 năm trc) 3. VN sẽ đi vào suy trầm 5 năm bắt đầu từ cuối 2022 Updated CXN_012422_16 148_”Giá dầu tiến gần 100 USD/thùng hình thành vòng xoáy lạm phát & tăng lãi suất”. Càng ngày, thông tin xấu về lạm phát toàn cầu càng xuất hiện. Nếu tình hình lạm phát càng tệ thì chắc chắn một điều rằng cả thế giới phải đeo theo kiềm chế lạm phát tức là lãi suất phải tăng nhanh hơn và đậm đà hơn và kết quả là suy thoái càng sâu hơn và độ chậm càng dài hơn để thoát ra từ OECD 2 năm thoát ra có thể thành 3 hay 4 năm và VN có thể từ 5 năm thành 7 hay 10 năm.Tuyên bố long trọng (extremely serious) của CP CXN rằng VN sẽ đi vào suy trầm, thậm chí khủng hoảng KT cuối 2022, nửa bán đầu 2023 và sẽ kéo dài ít nhất 5 năm. } và theo ý kiến của CP HCS CXN sẽ là suy thoái khốc liệt nhất lịch sử từ ngày Đại suy thoái 1929-30. Xin mời đọc trích dẫn bài dịch Suy thoái 1981-82 và lời bình của CP HCS CXN.CXN_020323_ 17 123} {xx Mời bấm vào link dưới điều 455 để đọc bài cũ 17 212 ngày 17.3.23 xx 455 FED sẽ tăng cường siết chính sách tiền tệ?. Chắc chắn là phải siết mạnh cho đến khi lạm phát tại Mỹ xuống còn 2% (hiện giờ là hơn 5%). Trích bài báo nguồn: “… Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell hôm 7-3 cho biết cơ quan này có thể nâng lãi suất cao hơn và nhanh hơn so với dự kiến khi lạm phát vẫn còn cao. Ông Powell cảnh báo sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa sau khi dữ liệu vào đầu năm nay cho thấy lạm phát không còn duy trì đà giảm như vào cuối năm 2022. Theo chủ tịch FED, chặng đường để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% vẫn còn dài và có thể nhiều chông gai.”(HT bài báo nguồn) CXN_031723 17212 }. Trân Trọng Kính Chào Quý đồng bào CP HCS CXN Melbourne: Sau sự kiện SVB, thị trường kỳ vọng Fed cân nhắc hạ lãi suất sớm hơn, nhà đầu tư chứng khoán nên hành động ra sao?
xx
Châu Xuân Nguyễn
xx
Mời bấm vào link dưới điều 378 để đọc bài cũ 17 212 ngày 3.2.23
xx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: