Thuế nhập khẩu chính thức giảm: Ít hỗ trợ giảm giá xăng

https://vietnamnet.vn/thue-nhap-khau-chinh-thuc-giam-khong-ho-tro-giam-gia-xang-2047568.html

08/08/2022 19:19 (GMT+07:00)

Lương Bằng

Ngày 8/8, Chính phủ quyết định giảm thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng về 10% để đa dạng hóa nguồn cung trong nước. Loại thuế này không có nhiều tác dụng trong việc giảm giá xăng dầu.

Tại Nghị định 51/2022/NĐ-CP ban hành ngày 8/8, Chính phủ quyết định giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) mặt hàng xăng.

Cụ thể, theo đề nghị của Bộ Tài chính, Chính phủ điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì (thuộc mã HS từ 2710.12.21 đến 2710.12.29) từ 20% xuống 10%.

xang-dau-1080.jpgNguồn cung xăng dầu hiện nay chủ yếu từ lọc dầu trong nước và từ nguồn nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Ảnh: Anh Nguyễn

Việc này có tác dụng chính là đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, ít tác động đến giá xăng dầu và thu ngân sách.

Bởi lẽ, hiện nay, mặt hàng xăng được nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia có ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam nên thuộc diện được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu FTA thấp hơn so với mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN.

Với tỷ trọng xăng nhập khẩu theo thuế suất thuế nhập khẩu MFN hiện nay là thấp, cho nên trong trường hợp các điều kiện khác không thay đổi thì việc điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với mặt hàng xăng theo phương án dự kiến cơ bản sẽ không có nhiều tác động đến thu ngân sách nhà nước.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: